Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Lähetys

Nimikkolähettimme Eila Murphy, SANSA.

Kristillisen kirkon tekemä lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..." (Matt. 28:19-20).

 

Seurakuntamme lähetystyön johtokunta suunnittelee ja järjestää yhdessä lähetysemäntäjoukon kanssa tapahtumia, jotka tekevät seurakuntamme tukemia lähetystyön kohteita tunnetuksi ja lisäävät muutenkin tietoa eri puolilla maailmaa tehtävästä lähetystyöstä.

Lähetystyön mahdollistamiseksi tarvitaan paljon rukousta, mutta myös taloudellisia resursseja. Seurakuntamme osoittaa vuosittain tähän talousarviovaroja, mutta ensiarvoisen tärkeää on vapaaehtoinen taloudellinen tuki. Siksi vuosittain järjestetään erilaisia tapahtumia ja myös lounastilaisuuksia nimikkolähettiemme tukemiseksi.

Sansa / Eila Murphy

Tuemme Medialähetys Sanansaattajien työtä. Nimikkolähettimme on Eila Murphy.

Medialähetystyö toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta suoraan vastaanottajan korvaan tai silmien eteen, ajattomasti ja rajattomasti. Mobiiliviestimet, internet, radio ja televisio tavoittavat suuria ihmisjoukkoja kustannustehokkaasti ja silti henkilökohtaisesti.

Kylväjä

Tuemme Lähetysyhdistys Kylväjän työtä.

Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseuran kautta tuemme Nepalissa tehtävää vammaistyötä. 

 


docx liite

Esittely, Eila Murphy