Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Avioliitoon vihkiminen

Vihkiparia saattelevat useimmiten Kuulan, Melartinin tai Mendelssohnin häämarssien sävelet, vaikka vaihtoehtoja on lukuisia. Musiikkivalinnoista sovitaan kanttorin kanssa.

Vihkiminen tapahtuu useimmiten kirkossa (kuva:Studio Villen-Kuva)...

...mutta vihkimisen paikkana voi olla myös koti tai muu sopiva paikka esim luonnon keskellä

Avioliittoon vihkiminen on kirkollinen toimitus, jossa vihkipari lupaa Jumalan edessä ja todistajien läsnäollessa rakastaa ja palvella toisiaan myötä- ja vastoinkäymisissä. Vihkiminen on myös rukoushetki, jossa rukoillaan Jumalan siunausta avioparille ja heidän kodilleen. Kahdeksan kymmenestä avioliitosta solmitaan kirkollisella vihkimisellä.

Kahdeksan kymmenestä avioliitosta solmitaan kirkollisella vihkimisellä. Mikäli avioliitto on solmittu siviilivihkimisellä, voidaan toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Avioliiton solmimisesta ja purkamisesta sekä puolisoiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään avioliittolaissa. Tietoa ko avioliittolaista saa kirkkoherranvirastoista ja maistraatista.

Käytännön järjestelyistä

Avioliittoon vihminen on oikeudellinen tapahtuma, jossa vihittävät sitoutuvat julkisesti toisiinsa ja heidän liittonsa saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Siksi vihkimisellä tulee olla vähintään kaksi todistajaa, jotka voivat olla myös lähisukulaisia.

Mikäli halutaan viettää suuret kirkkohäät on valmistelut syytä aloittaa hyvissä ajoin. Mutta vihkiminen voidaan toimittaa myös pienimuotoisesti vaikka vain todistajien läsnäollessa ja reilun viikon varoitusajalla.

Kirkkoherranvirastossa varataan vihkimistä varten pappi ja kanttori sekä tutkitaan aiotun avioliiton laillisuus (ns. avioliittokuulutus). Avioliiton esteiden tutkintapyyntö tehdään molempien kihlakumppanien allekirjoittamalla lomakkeella. Todistuksen ko tutkinnasta saa seitsemän päivän kuluttua ja se on voimassa neljä kuukautta. Todistus annetaan vihkivälle papille.
Mikäli toinen kihlakumppaneista on ulkomaan kansalainen on varattava riittävästi aikaa avioliiton esteiden tutkinnassa tarvittavien asiakirjojen hankkimiseksi.
Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus luetaan jumalanpalveluksessa ja avioliitolle rukoillaan jo tässä vaiheessa Jumalan siunausta. Avioliittoaikomuksen lukeminen jumalanpalveluksessa ei nykyisin ole pakollista, kuten ei myöskään sen julkaiseminen Paikallisuutiset-lehdessä kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Perinteisesti kihlakumppanit, usein myös lähiommät sukulaiset ovat läsnä jumalanpalevluksessa, jossa avioliittoaikomus luetaan.

Vihkipaikka

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona, puutarhassa tai muussa vihkijän kanssa sovittavassa paikassa. Mikäli vihkipaikkana on Toivakan kirkko, on varaus syytä tehdä hyvissä ajoin.
Ennen vihkimistä vihkivä pappi keskustelee vihkiparin kanssa kristillisen avioliittoon vihkimisen merkityksestä ja sopii vihkikaavan kuluun liittyvistä yksityiskohdista.

Musiikin valinta

Kirkollisissa toimituksissa käytettävän musiikin tulee liittyä toimituksen kokonaisuuteen. Mitä tahansa, muutoin hyvää ja kaunista musiikkia ei vihkitilaisuuteen tulisi valita. Kun vihkiminen toimitetaan kirkossa, seurakunnan kanttori vastaa tilaisuuden musiikista. Siksi vihkiparin tulee sopia hänen kanssaan käytettävästä musiikista.

Sukunimen valinta

Ennen vihkimistä papille ilmoitetaan sukunimen valinnasta.
Puolisot voivat päättää ottaa yhteisen sukunimen tai kumpikin voi säilyttää sen nimen, joka hänellä oli ennen vihkimistä.
Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa nimi, joka miehellä tai vaimolla on naimattomana ollessaan. Se puoliso, jonka nimi muuttuu, voi käyttää yhteisen nimen edellä nimeä, joka hänellä oli naimattomana ollessaan tai avioliittoon mennessään.