Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Kirkkoneuvosto 2005

Tällä sivulla löytyvät kirkkoneuvoston keskeiset päätökset
Kokous 31.03.2005

- Toivakan seurakunnan kanttorin virkaa on hakenut Suvi Tiainen

- Strategiatyöryhmään valittiin Juha Juusela (pj.), Olavi Jouttijärvi, Jouni Parkkonen ja Anneli Torppa.Ryhmän tehtävänä on laatia 30.09. mennessä seurakunta- suunnitelma vuosille 2006-2010.

- Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajaksi valittiin Marjatta Taipale.

- Vuoden 2004 toimintakertomus ja tilinpäätös päätettiin lähettää tilintarkastajille ja tilintarkastuskertomuksen kanssakirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

- Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 25.04.


Kokous 25.4.2005

- Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kanttorin virkaan valitaan Suvi Tiainen Saarijärveltä.

- Juha Juuselan tekemät valtuustoaloitteet merkittiin tiedoksi ja saatettiin jatkovalmisteluun.

- Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 12.5.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.5.-2.6.2005 viraston aukioloaikoina.


Kokous 12.5.2005

- Viime vuonna tehdyn päätöksen mukaan Saarisen rannassa sijaitseva Uusi pappila tulee myyntiin vuonna 2006 kunnan päiväkodin valmistuttua. Kirkkoneuvosto päätti anoa pappilan tontille kaavamuutosta, jossa tontti jaettaisiin kahdeksi pientalotontiksi.

- Kirkkoneuvosto päätti anoa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulita lupaa jumalanpalveluskokeiluun, jossa sunnuntain messun alkamisaikaa siirrettäisiin tunnilla ja messu alkaisi klo 11. Kokeilua aloitettaisiin 21.8. ja se kestäisi vuoden.

- Kirkkoneuvosto hyväksyi kesän lomasuunnitelman, joka on tämän sivun liitteenä. Lomasuunnitelmaan liittyen päätettiin, että kirkkoherranvirasto on heinäkuussa avoinna vain maanantaisin klo 9-12.

Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 9.6.2005.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 16.5.-16.6.2005.


Kokous 9.6.2005

- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle talouspäällikön osa-aikaisen (60%) viran perustamista 1.9.2005 alkaen. Taloudenhoitajan-kanslistin osa-aikaista tehtävää on hoitanut 16.8.2004 lähtien Riitta Lehto.

- Kirkkoneuvosto päätti pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta kanttoriksi valitulle Suvi Tiaiselle valtakirjan ko virkaan 15.7.2005 alkaen.

- Seurakuntalaiset voivat halutessaan tuoda kirkkoon alttarikukat (esim. kiitos- tai muistokukkina). Tätä varten kirkon eteisen ilmoitustaululla tulee olemaan ohjeet ja "varauslista".

- Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 21.7.2005

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.6.-13.7.2005 viraston aukioloaikana.

Kokous 18.8.2005

- Kirkkovaltuusto päätti kesäkuun kokouksessaan perustaa seurakuntaan osa-aikaisen talouspäällikön viran 1.9.2005 alkaen.
Kirkkoneuvosto päätti, että virka täytettään 1.9. alkaen toistaiseksi väliaikaisesti ja siihen nimetään vt.talouspäällikkönä Riitta Lehto.

- Talousarviotyöryhmään kirkkoneuvosto nimesi seuraavat: Juha Juusela, Sointu Ojonen, Jouni Parkkonen, Riitta Lehto ja Olavi Jouttijärvi

Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 8.9.2005

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 22.8.-22.9.2005 viraston aukioloaikoina


Kokous 8.9.2005

- Kirkkoneuvosto toimitti hautausmailla katselmuksen, jonka johdosta päätettiin 1) hautausmaiden kasteluvesiputkiston korjaamisesta, 2) ruumiskappelin ympäristön salaojituksen korjaamisesta, 3) Myrskärin maalaamisesta ja seurakuntakodin katon maalaamisesta sekä kirkon seinäpellitysten korjausmaalauksesta, 4) kaatuneita ja pahoin kallistuneita hautamuistomerkkejä koskevan oikaisukehotuksen antamisesta hautapaikan haltijoille

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta on jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa mukana rovastikunnallisessa hankkeessa urkuäänikerran hankkimiseksi Pyhän Marian kirkkoon Pietariin.

Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 13.10.2005

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-13.10.2005 viraston aukioloaikoina.


Kokous 13.10.2005

- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2006 kirkollisveroprosentiksi 1,85% (= sama kuin vuonna 2005).

- Kirkkoneuvosto päätti myöntää nuorisotyönohjaaja Minna-Mari Kivimäki-Juutiselle virkavapautta 4.1-14.11.2006 ja julistaa viransijaisuuden haettavaksi.

- Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2006 hyväksyttiin liitettäväksi vuoden 2006 toiminta- ja talousuunnitelmaan.

- Seurakunnan vakuutusturva on kilpailutettu ja kilpailutuksen perusteella kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan vakuutukset ovat 1.1.2006 alkaen vakuutusyhtiö Pohjolassa.

- Kirkkoneuvosto päätti anoa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta edellisten vuosien tapaan oikeutta jumalanpalvelusten pitämiseksi tammi-maaliskuussa pakkaskautena seurakuntakodilla.

- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäsenelle Anu Hakalalle myönnetään ero paikkakunnalta muuton perusteella ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen ko. työalan johtokuntaan.

Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 10.11.2005

Kokouksen tarkastettu pötyäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 18.10.-18.11.2005

Kokous 24.11.2005

- Kirkkoneuvosto käsitteli toiminta-ja taloussuunnitelman vuosille 2006-2008 ja päätti lähettää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi

- Kirkkoneuvosto käsitteli kunnanhallituksen lausunnon, joka koskee uuden pappilan tontin kaavamuutosesitystä ja päätti perua kaavamuutoshankkeen

- Uusi pappila vapautuu päiväkotikäytöstä kesällä 2006. Kirkkoneuvosto päätti teettää pappilan kuntokartoituksen sekä hinta-arvion ja laittaa sen jälkeen pappila myyntiin.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.11.-29.12.2005 viraston aukioloaikoina.

Kokous 13.12.2005

- Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita vt. nuorisotyönohjaajaksi Eeva-Maria Inkisen Jyväskylästä. Inkinen valittiin hoitamaan 4.1.2006 virkavapaalle jäävän Minna-Mari Kivimäki-Juutisen viransijaisuutta.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 14.12.2005-14.1.2006 kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.