Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Kirkkoneuvosto 2006

Tältä sivulta löydät keskeiset kirkkoneuvoston päätökset
Kokous 27.12.2006

Kirkkovaltuusto palautti kokouksessaan 11.12. kirkkoneuvostolle lisävalmisteluja varten suunnitelman seurakuntakodin asunnon muuttamisesta virastokäyttöön sekä päätti, että kirkkoherranvirasto on siirrettävä mahdollisimman pian väliaikaiseen tilaan kunnes viraston paikka saadaan lopullisesti ratkaistua.
Näistä päätöksistä johtuen kirkkoneuvosto päätti siirtää kirkkoherranviraston uuteen pappilaan ensi tilassa. Muutto on tarkoitus toteuttaa tammikuun aikana. Koska pappila tulee nyt ainakin toistaiseksi seurakunnan omaan käyttöön sen aktiivista myyntiä jatketaan vasta kun päätökset kirkkoherranviraston pysyvästä sijainnista on tehty.


Kokous 29.11.2006

- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle suunnitelmat seurakuntakodin asunnon muuttamiseksi kirkkoherranviraston toimitilaksi.
- Kirkkoneuvosto päätti esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2007-2010 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle tunnustuksetonta hauta-aluetta koskevan sopimuksen solmimista Laukaan seurakunnan kanssa vuoden 2007 alusta.
- Kirkkoneuvosto päätti, että suoritetun kilpailutuksen perusteella kirkon, seurakuntakodin ja Myrskärin kattojen maalausurakka ja Myrskärin seinien maalausurakka annetaan Maalaus- ja kunnostusliike Tapio Maunuaho ky:n tehtäväksi kesällä 2007.

Kokous 18.10.2006


- Kirkkoneuvosto suoritti metsähautausmaan katselmuksen, jonka yhteydessä tehtiin seuraavat päätökset:
1. hautausmaan lounaiskulmauksessa tehdään harvennushakkuu
2. läntisen aidan vierestä varataan hautaustoimilain edellyttämä uskonnottomien hauta-alue, mikäli ko. hauta-aluetta ei voida osoittaa naapuriseurakuntien uskonnottomille varaamalta hautausmaa-alueelta. Tätä koskevat yhteistyöneuvottelut ovat käynnissä.

- Diakonissa Marja Komulaisen sijaiseksi valittiin diakonissa-sairaanhoitaja Sirpa Stenbäck Palokasta. Sijaisuus jatkuu 31.5.2007 saakka.

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkkoherran nuorisotyönohjaaja Minna-Mari Kivimäki-Juutiselle myöntämät lomat (kertyneet säästövapaat ja vuosilomat), jotka jatkuvat toukokuulle 2007. Vs. nuorisotyönohjaajana jatkaa Eeva-Maria Inkinen kunnes Kivimäki-Juutinen palaa lomilta ja syksyyn 2007 jatkuvalta hoitovapaalta.

- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi kirkollisveroprosentin vuodelle 2007.

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta on jjärjestämässä yhdessä helluntaiseurakunnan ja kunnan kanssa JIPPII-koulukonserttia ja Valo juhlaa koulukeskuksessa 17.11.

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että Leivonmäen ja Toivakan seurakuntien kirkkoherrat ovat käyneet alustavia yhteistyöneuvotteluja ja seurakunnat seuraavat kuntien yhdistymisneuvottelujen etenemistä.

- Kirkkoneuvosto käynnisti mahdollisia poikkeusoloja varten tehtävän valmiussuunnitelman laadinnan.


Kokous 6.9.2006

- Kirkkoneuvosto toimitti hautausmaakatselmuksen, jonka yhetydessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin asioihin:
- sankarihautausmaan istutuksia lisätään
- koulukeskuksen vastaiselle rajalle istutetaan kuusiaitaa
- läpikäytävän (vanha tapuli)nosto kivijalalle, maalaus ja katon laitto
- ruumiskappelin salaojituksen ja kosteuseristyksen uusiminen
- hoitamattomat haudat kartoitetaan ja valmistellaan niiden ottaminen seurakunnan käyttöön
- kirkon lattian ja alttarikaiteen maalaus, maton ja alttarikaiteen sametin uusiminen
- seurakuntakodilla maalaus- ja peltikorjauksia.

- Diakonissa Marja Komulaiselle myönnettiin opintovapaata 14.9.2006-31.5.2007.

- Kirkkoherranviraston huoneilma- ja kosteusongelmista johtuen kirkkoneuvosto päätti ryhtyä pikaisesti valmistelemaan viraston siirtämistä seurakuntakodin yhteyteen, jotta nykyisessä virastossa voidaan suorittaa tarvittavat korjaukset.

- Osa taloushallinnon tehtävistä päätettiin ulkoistaa Rauhala-Yhtiön Palvelukeskukseen(aluksi kokeiluluotoisesti).

- Kirkkoneuvosto aloitti kirkon 125-vuotis- ja seurakunnan 100-vuotisjuhlien valmistelun.

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta muistaa syksyllä juhlivaa Kankaisten kyläkoulua ja Toivakan Sotaveteraanit ry:tä ja merkitsi tiedoksi kunnan Päiväkodin vihkiäisjuhlan yhteydessä tapahtuneen muistamisen kodinsiunaamisen rukoushetkineen.


Kokous 7.6.2006

- Kirkkoneuvosto päätti antaa Uuden Pappilan myyntiä koskevan myyntitoimeksiannon Keski-Suomen Oma koti Oy Pekka Kolarille.
Kirkkoneuvosto päätti myös, että kirkkoherranviraston myynnistä luovutaan toistaiseksi.

- Viime syksystä lähtien on seurakunnassa ollut jumalanpalveluskokeilu ja päiväjumalanpalveluksen alkamisaika on ollut klo 11. Koska kokeilu ei ole tuonut toivottuja tuloksia (= nuorempien ikäpolvien osallistumista messuun) päätti kirkkoneuvosto, että tuomiokapitulilta ei anota oikeutta jatkaa kokeilua, vaan syyskuun alusta palataan vanhaan käytäntöön = jumalanpalvelus alkaa klo 10 kuitenkin niin, että kerran kuukaudessa on iltakirkko, joka alkaa klo 18.

- Kirkkoneuvosto päätti, että heinäkuussa kirkkoherranvirasto on avoinna vain maanantaisin klo 9-12.

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi pastori Asta Airaksisen virkamääräyksen Toivakan seurakunnan osa-aikaiseksi seurakuntapastoriksi 1.7.2006 alkaen toistaiseksi.Kokous 17.5.2006

- Kirkkoneuvosto päätti antaa 4.6. papiksi vihittävälle Asta Airaksiselle kutsun Toivakan seurakunnan osa-aikaisen (50%) määräaikaisen (3v) seurakuntapastorin virkaan 1.7.2006 lukien.

- Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautausmaan kesätyöntekijöitä koskevan esityksen, jonka mukaan tehtäviin on valittu seuraavat henkilöt: Else Jaatinen, Jussi-Pekka Karisaari, Kyösti Kauppinen,Pekka Rantanen, Kaija Soininen ja Joonas Soininen.

- Seuraava kokous pidetään 7.6.2006

Kokous 19.4.2006

- Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksen ja päätti lähetää sen kirkkovaltuustolle.

- Seurakunta on kilpailuttanut kirkon ja seurakuntakodin kattojen sekä Myrskärin maalausurakan. Koska tarjouksia tuli vain yksi päätti kirkkoneuvosto, että kilpailutus ei ole onnistunut ja se uusitaan syksyllä kesän 2007 toteutukseen.

- Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä partiolippukunta Lepinkäisten taustayhteisösopimuksen päivityksen sekä lippukunnan sääntömuutoksen (lippukunta rekisteröityy).

- Uuden pappilan ja kirkkoherranviraston myyntiä koskien kirkkoneuvosto päätti, että hinta-arviot pyydetään kolmelta kiinteistönvälittäjältä talouspäällikön toimesta.

- Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle osa-aikaisen (50%) määräaikaisen (3v) seurakuntapastorin viran perustamista 1.7.2006 tai 1.1.2007 lukien sekä yhteistyöneuvottelujen käymistä naapuriseurakuntien kanssa viran saattamiseksi täysiaikaiseksi.


Kokous 23.3.2006

- Kirkkoneuvosto päätti lähettää seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2005 tilintarkastajille ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

- Kirkkoneuvosto suhteutui myönteisesti Viisarimäen kylätoimikunnan suunnitelmaan laavun rakentamiseksi Viisarimäen luontopolun näköalapaikalle.

- Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 19.4.


Kokous 9.3.2006

- Kirkkoneuvosto päätti valita seurakunnan osa-aikaiseksi talouspäälliköksi Pirkko Kuisminin Vaajakoskelta.

- Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 23.3. ja silloin keskeisenä asiana on vuoden 2005 toimintakertomuksen käsittely (tilinpäätös) sekä partiolippukunta Lepinkäisten taustayhteisösopimuksen päivittäminenKokous 26.1.2006

- Kirkkoneuvosto julisti seurakunnan osa-aikaisen (60%) talouspäällikön haettavaksi 17.2.2006 mennessä. Pätevyysvaatimuksena on tradenomin/merkonomin koulutus sekä seurakunnan taloushallinnon ja kirkkoherranviraston hoidon tuntemus.