Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Kirkkoneuvosto 2007

Tältä sivulta löydät keskeiset kirkkoneuvoston päätökset.
Kokous 5.12.2007


_ Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2008-2010 ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi ja vahvistettaviksi.

_ Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Saija Hokkasen irtisanoutumisen osa-aikaisen siivoojavahtimestarin viran sijaisuudesta 1.1.2008 alkaen ja päätti julistaa 31.5.2008 saakka kestävän viransijaisuuden haettavaksi.Kokous 14.11.2007

_ Kirkkoneuvosto hyväksyi ja vahvisti työntekijöiden sijoittamisen uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin vaativuusryhmiin ja uudet palkkataulukot.

- Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2008 koulutussuunnitelman.

_ Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään tiistaina 4.12.2007 (asialistalla mm. vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelma).


Kokous 10.10.2007

_ Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että
- Toivakan Liiketalon virasto/pankkihuoneistosta on tehty myyntitoimeksianto OP-Kiiteistökeskuksen kanssa
- seurakuntakodin asunto on vuokrattu
- osa-aikaisen siivooja-vahtimestarin sijaiseksi (1.9.2007-31.5.2008) on valittu Saija Hokkanen

_ Kirkkoneuvosto teki periaatepäätöksen Suomen Lähetysseuran kanssa tehdyn nimikkosopimuksen päivittämiseksi. Sopimuksen mukaan seurakunta tukee Lähetysseuran Kolumbian työalaa. Tämä tuki vaihdetaan nyt tehdyn päätöksen mukaan vuoden 2008 alkupuolella uusien nimikkolähettien (Markus ja Niina Ilomäen perhe) tueksi.

_ Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2008 kirkollisveroprosentiksi entisen 1,85%.

_ Kirkkoneuvosto teki periaatepäätöksen osallistua 21.-23.8.2009 Jyväskylässä järjestettävien Kirkkopävien järjestelyihin

_ Kirkkoneuvosto vahvisti vuoden 2008 rippikoulusuunnitelman.


Kokous 15.8.2007

- Kirkkoneuvosto päätti antaa entisen virastohuoneiston (Toivakantie 42) OP-Kiinteistökeskuksen myytäväksi marraskuun loppuun mennessä. Hintapyynti on 50.000€, mutta huoneistosta voi myös jättää ostotarjouksen. Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

- Seurakuntakodin asunto päätettiin ilmoittaa vuokrattavaksi vuokran ollessa 600€/kk sis. sähkö, vesi ja lämpö. Takuuvuokraksi määrättiin yhden kuukauden vuorka.

- Pastori Seljä Väistö päätettiin kutsua osa-aikaiseen papinvirkaan syyskuun alusta Asta Airaksisen siirtyessä Jyväskylän kaupunkiseurakunnan palvelukseen.

- Kirkkoneuvosto päätti yhden vuoden hakkuumäärän suuruisesta ylimääräisestä puunmyynnistä tehtyjen investointien (mm. traktorin hankinta) kattamiseksi.

- Syyskuun alussa virkavapaalta palaavalle nuorisotyönohjaaja Minna-mari Kivimäki-Juutiselle myönnettiin anomansa oikeus lyhennettyyn työaikaan vuoden 2007 loppuun.

- Kirkkoneuvosto hyväksyi toimenpiteen, jolla siivooja-vahtimestarin (osa-aikainen) viransijaisuus (1.9.2007-31.5.2008) on julistettu haettavaksi 28.8. mennessä

- Kirkon 125-vuotisjuhlan (9.9.2007) tarjoilu päätettiin kilpailutuksen jälkeen antaa Kahvila-Ravintola Leenan tehtäväksi.

- Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä suunitelman jakaa jokaiseen toivakkalaiseen kotiin vuoden lopulla Mikael Agricolan Rukouskirja. Tämä liittyy Agricolan ja myös kirkkomme juhlavuoteen.

- Kirkkoneuvosto hyväksyi noudatettaviksi seurakunnan uuden arkistonmuodostussuunnitelman ja loppuvuoden kirkkokolehtisuunnitelman.

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ja tehdyt kiinteistöjen huoltotoimenpiteet (kirkon, seurakuntakodin ja Myrskärin kattojen maalaus sekä Myrskärin seinien maalaus).

Kokous 30.5.2007

_ Kirkkoneuvosto päätti valita seurakunnan lastenohjaajaksi Eija Kinnusen 1.8.2007 alkaen.

b>Kirkkoneuvoston kokous 14.3.2007

_ Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Uusi pappila jäisi seurakunnan omaan käyttöön ja Toivakan Liiketalossa sijaitseva huoneisto myydään. Neuvosto esittää myös, että seurakuntakodin asunto vuokrataan kosteusvaurion korjaamisen jälkeen.

_ Tunnustuksetonta hauta-aluetta koskeva yhteistyösopimus Laukaan seurakunnan kanssa allekirjoitetaan.

_ Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi hautausmaalle tulevan kiinteistötraktorin tilaussopimuksen.

_ Kirkkoneuvosto antoi Jyväskylän rovastikunnan yhteistoimintaohjeesta puoltavan lausunnon ja esittää kirkkovaltuustolle yhteistoimintasopimuksen
hyväksymistä.Kokous 27.4.2007

_ Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja lähetti sen kirkkovaltuustolle.


Kokous 18.4.2007

_ Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päätti lähettää sen tilintarkastajille tarkastusta varten ja sitten edelleen kirkkovaltuustolle.

- Kirkkoneuvosto päätti laittaa Toivakan Liiketalossa (Toivakantie 42) sijaitsevan entisen virastohuoneiston myyntiin tarjousten mukaan. Tarjoukset osoitetaan kirkkoneuvostolle (Toivakan seurakunta, Toivakantie 46, 41660 Toivakka) 18.5.2007 mennessä ja seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

_ Kirkkoneuvosto päätti, että lastenohjaaja Laila Saari aloittaa loman 20.4. ja loman jälkeen hänet vapautetaan lastenohjaajan työsuhteesta.

_ Kirkkoneuvosto päätti, että lastenohjaajan vakituinen työsuhde julistetaan haettavaksi 18.5.2007 mennessä


Kirkkoneuvoston kokous 14.3.2007

_ Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoheranvirasto sijoitetaan pysyvästi Uuteen Pappilaan.

_ Talouspäällikön työaikaa päätettiin lisätä tilapäisesti yhdellä työpäivällä kunnes tilinpäätösasiat on saatu valmiiksi.

_ Tunnustuksetonta hauta-aluetta koskeva yhteistyösopimus Laukaan seurakunnan kanssa päätettiin allekirjoittaa. Allekirjoittajiksi valtuutettiin kirkkoherra ja talouspäällikkö.

_ Korsupartion avustus cd-levyn tuottamiseksi päätettiin hylätä. Seurakunta tukee Korsupartion toimintaa muulla tavoin.

_ Uuden traktorin hankinta merkittiin tiedoksi.

_ Jyväskylän rovastikunnan seurakuntien rovastikuntasopimuksen päivittäminen hyväksyttiin.

_ Laina Tiaiselle myönnettiin hänen omasta pyynnöstään vapautus vapaaehtoisen lähetyssihteerin tehtävästä.


Kirkkoneuvoston kokous 7.2.2007

_ Rakennustoimikunnan kokoonpanoksi kirkkoneuvoston päätti valita seuraavat luottamushenkilöt: Jorma Kautto, Lauri Niemi ja Raija-Liisa Tuovinen. Seurakunnan työntekijöistä toimikuntaan kirkkoneuvosto päätti valita seuraavat: Olavi Jouttijärvi, Pirkko Kuismin ja Seppo Soininen.