Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Kirkkoneuvosto 2008

Tältä sivulta löydät keskeiset kirkkoneuvoston päätökset
Kokous 9/2008 22.9.2008

- Kirkkoneuvosto teki tarkennuksia edellisen kokouksen yhteydessä toimitettuun hautausmaakatselmukseen.

- Kirkkoneuvosto antoi naapurinlausunnon rakennuslupahakemuksesta, joka koskee hautausmaan läheisyyteen suunnitellun gsm-tukiaseman, maston ja huoltorakennuksen rakentamista. Lausunnon mukaan anottua rakennuslupaa ei tulisi myöntää, joska kirkko ja hautausmaa-alue on Museoviraston ja Ympäristöministeriön valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten rakennuskohteiden luettelossa.

- Kirkkoneuvosto päätti, että Toivakan Liiketalon vanhaa virastohuoneistoa myytäessä jätetään seurakunnalle tallien omistukseen oikeuttavat osakkeet. Tällöin traktoritalli ja partiolaisten kalustovasrasto voisivat jäädä Liiketalon kellarikerrokseen.

Kokous 8/2008 4.9.2008

- Kirkkoneuvosto teki hautausmakatselmuksen, jonka yhteydessä päätettiin mm että:
- metsähautausmaan aitaan kiinnitetään kyltti, josta ilmene e että kyseessä on Toivakan seurakunnan Metsähautausmaa
- vanhan hautausmaan valaistusta parennetaan
- hoitamattomien hautojen osalta katselmusta siirretään heinäkuun 2009 alkuun, jolloin hoitamattomat haudat kartoitetaan ja merkitään hoitokehotuksella ja tästä ilmoitetaan myös lehti-ilmoituksella. Ellei hautoja kunnosteta siirtyvät ne määräajan kuluttua seurakunnan uudelleen käytettäviksi.

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntakodin asunto ilmoitetaan lehti-ilmoituksella vuorkattavaksi.

- Kirkkoneuvosto antoi tuomiokapitulille lausunnon rovastikuntajaon uudistamiseen liittyvistä vaihtoehdoista. Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto pitää parhaana vaihtoehtona Keski-Suomen jakamista kahteen rovastikuntaan.

- Kirkkoneuvosto päätti, että kunnallistavaalien alla järjestetään 12.10. seurakuntakodilla vaalipaneeli, jonka aiheina ovat seurakunnan ja kunnan yhteistyöhön ja kristillisten arvojen toteutumiseen liittyvät kysymykset. Kutsu paneeliin lähetetään kaikille puolueille/ryhmille ja paneelin puheenjohtajana toimii toimittaja Timo Siukonen.

- Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden alussa syntyneen "projektikuoron" johtajalle maksetaan toimituspalkkiosuositusten mukainen palkkio.

- Kirkkoneuvosto päätti, että kirkossa on mahdollista järjestää Dixie Harlem- jazzyhtyeen kirkkokonsertti, jonka ohjelmisto muodotuu pääsasiassa negropsirituaaleista.
Kokous 7/2008 14.7.2008

- Kirkkoneuvosto keskusteli pappilan lämmitysjärjestelmän uudistamisesta ja siirtymisestä maalämpöön.

- Ruuhimäen rivitaloasunto vuokrattiin Risto Puumalaiselle.

- Kirkkoneuvosto otti kantaa Kirkkotien nimenmuutosasiaan ja ehdotti uudeksi nimeksi "Salomonin tie" tai "Salomonin kirkkotie".

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherralla ja talouspäälliköllä.


Kokous 6/2008 11.6.2008

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan rahaliikenne siirretään Luhangan Osuuspankin Toivakan konttoriin. Keski-Suomen Osuuspankin Lievestuoreen konttorin tili jätetään vielä toistaiseksi voimaan.

- Kirkkoneuvosto päätti, että Taimi Tuominiemen seruakunnalle testamenttaama asunto vuokrataan ja laitetaan julkisesti haettavaksi Paikallisuutisten ilmoituksella.


Kokous 5/2008 21.5.2008

- Kirkkoneuvosto päätti valita osa-aikaiseen siivooja-vahtimestarin virkaan Raija Ryypön 1.6.2008 alkaen.

- Hautausmaan kesätyöntekijöiksi nimettiin Marko Pynnönen, Kaija Soininen, Joonas Soininen ja Kyösti Kauppinen, joka toimii myös seurakuntamestarin lomittajana. Merkittiin myös tiedoksi, että kunta palkaa hautausmaatyöntekijäksi Henri Niemisen.

- Kirkkoneuvosto keskusteli hoitamattomien hautojen palauttamisesta seurakunnan uudelleen käytettäväksi ja päätti, että kesäkuussa toimitetaan hautausmaakatselmus, jonka yhteydessä tilanne kartoitetaan. Tämän jälkeen asiasta ilmoitetaan hautapaikkojen haltijoille ja annetaan kehotus haudan hoitamiseksi jyväskyläläisen käytännön mukaisesti.

- Kirkkoneuvosto nimesi lastenleirien vastuuhenkilöksi Eija Kinnusen ja varhaisnuortenleirien ja rippikoululeirin vastuuhenkilöksi Minna-Mari Kivimäki-Juutisen. Kirkkoneuvosto päätti myös perustaa 2.-13.6. väliseksi ajaksi kaksi määräaikaista leirityöntekijän virkaa, joihin nimettiin lastenohjaajat Eija Kinnunen ja Kalle Ruokonen.

- Seurakunta ja Toivakan kunta ovat tehneet yhteistyötä mm eläkeläisten virikepäivätoiminnan järjestämisessä. Kirkkoneuvosto pitää toimintaa hyvänä yhteistyömuotona ja toivoo sen jatkuvan, mutta toteaa, että ajankohdasta tulee käydä kesällä neuvotteluja ja löytää siihen kaikkia seurakunnan toimintoja huomioiva ratkaisu.

- Yhteistyö PiaCello -musiikkikoulun kanssa on jatkunut talvikauden ja kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi hyvänä yhteistyömuotona ja toivoo toiminnan jatkuvan syksyllä.

- Vuonna 2009 tulee kuluneeksi 100 vuotta seurakunnan itsenäisen toiminnan aloittamisesta (sitä ennen Toivakka oli Jyväskylän kappeliseurakunta). Kirkkoneuvosto totesi aiheen viettää juhlaa ja päätti käynnistää juhlavalmistelut.

- Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 26.5.-26.6.2008.


Kokous 4/2008 22.4.2008

- Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se toimittaisi kiireellisenä asiana tilintarkastajien valinnan koskien vuosien 2007-2010 tilejä. Tilintarkastajiksi esitetään seuraavat: Seppo Lindholm (JHTT, HTM), Pekka Huikko (varalla Pentti Saukko).

- Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2007 tilintarkastuskertomuksen, merkitsi sen tiedoksi ja lähetti edelleen kirkkovaltuustolle.

Kokous 3/2008 9.4.2008

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakunnan metsien tilaa koskevan selvityksen, jonka kokouksessa esitteli Hannu Kuisma. Selvitys päätettiin lähettää kirkkovaltuustolle.

- Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2007 toimintakestomuksen ja tilinpäätöksen ja pääätti lähettää ne tilintarkastajille ja tilintarkastuskertomuksen kanssa edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Marja Komulaisen virkavapauden jatkumisen 27.4. saakka ja sen että sijaisena toimii Laura Kaarto.

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan kiinteistöjen vartioinnista huolehtii Holmavuo Security ky eikä seurakuntamestaria velvoteta varallaoloon.

- Seurakuntaan syntyneen projektikuoron määräraha-anomuksen kirkkoneuvosto päätti lähettää jatkovalmisteluun.

- Siivooja-vahtimestari Kaija Soininen on sanoutunut irti ko virasta 1.6.2008 alkaen ja kirkkoneuvosto päätti julistaa viran haettavaksi ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella 30.4.2008 mennessä.

- Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntaliittyy Poikien ja Tyttöjen Keskuksen (PTK) jäseneksi.


Kokous 2/2008 5.3.2008

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi diakonissa Marja Komulaisen virkavapauden 16.1.-24.3.2008

- Kirkkoneuvosto päätti palkata TM Laura Kaarron diakonissan sijaiseksi 27.1. alkaen ja diakonissan seurakuntapastorin sijaiseksi 1.3. alkaen.

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi pastori Selja Väistön virkamääräyksen päättymisen ja päätti antaa TM Laura Kaarrolle vokaation Toivakan seurakunnan osa-aikaisen seurakuntapastorin virkaan. Neuvosto päätti myös esittää kirkkovaltuustolle, että virka muutetaan 60%:seksi 1.5.2008 alkaen ja viran määräaikaisuus poistetaan.

- Seurakunta on saanut Taimi Tuominiemen jälkeen perinnön, jonka vastaanottamisen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä. Neuvosto päätti myös, että Jukka Tuominiemelle maksetaan Taimi Tuominiemen asioiden hoidosta aiheutuneet kulut ja seurakunta huolehtii Taimi Tuominiemen hautakivestä ja haudanhoidosta 25v ajan.

- Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajaksi nimettiin Marjatta Taipale.

- Kirkkoneuvosto päätti, että Suomen Lähetysseuran kanssa solmittu nimikkokohdesopimus (Kolumbian työala) muutetaan Nina ja Markus Ilomäen perhettä koskevaksi nimikkolähettisopimukseksi ja seurakunta ottaa Ilomäen perheen nimikkoäheteikseen.

Kokous 1/2008 16.1.2008

- Kirkkoneuvosto päätti suoritetun kilpailun jälkeen (kilpailussa mukana Keski-Suomen Turvallisuuspiste Oy ja Holmavuo Security)hankkia kirkkoon uuden murtöhälytyslaitteiston, johon liitetään myös kameravalvonta ja vartiointipalvelu. Vartiointipalvelun piiriin tulevat myös muut seurakunnan kiinteistöt.

- Seurakuntapastori Selja Väistö siirtyy 1.3.2008 lukien Karkkilan seurakunnan palvelukseen. Kirkkoneuvosto päätti, että virasta kiinnostunut kesäkuussa pappisvihkimyksen saava TM Laura Kaarto kutsutaan haastatteluun 18.1.2008.

- Kirkkoneuvosto vahvisti kirkkokolehtilistan 1-6/2008

- Siivooja-vahtimestarin viransijaiseksi 1.1.-31.5.2008 valittiin Raija Ryyppö.

- Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se kokoontuisi 11.2.2008 toimittamaan hiippakuntaneuvoston ja kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalin.

- Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2007 metsänmyyntituloilla maksetaan pois Sampo-pankista otettu rakennusaikainen laina ja OKO-pankin lainalle tehdään maksusuunnitelma.

- Kirkkovaltuusto on antanut kirkkoneuvostolle tehtäväksi valmistella hakkuusuunnitelman ylittävä metsänmyynti rakennusaikaisten lainojen lyhentämiseksi. Kirkkoneuvosto päätti selvittää seurakunnan metsien todellisen tilan ennen hakkuusuunnitelman ylittävään myyntiin ryhtymistä. Selvitystyöryhmään nimettiin Reijo Koskinen, Juha Juusela, Hannu Kuisma ja Jorma Räty sekä viranhaltijoina talouspäällikkö ja kirkkoherra. Neuvosto päätti myös, että selvitys esitellään kirkkovaltuustolle.