Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

"Tunnetko Toivakan seurakuntaa?"

Kuva: Jorma Staudinger

Toivakan kesämarkkinoilla la 28.6.2014 Toivakan seurakunnan pisteellä saattoi paitsi tukea lähetystyötä myös keskustella nykyisten luottamushenkilöiden kanssa ja kertoa ajatuksistaan seurakunnan kehittämiseksi.

Toivakan seurakunnan pisteellä kävijöitä pysäytettiin osallistumaan Jorma Staudingerin lahjoittaman taulun arvontaan kysymällä heiltä, tuntevatko he Toivakan seurakuntaa. Tuntemista mitattiin sillä, osasivatko vastaajat kertoa, mistä Toivakan kirkko on kuuluisa. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin

a)    Alvar Aallon työt,

b)    Pellervo Lukumiehen kattomaalaukset, ja

c)    urut.

Kysymykseen vastanneista 48 henkilöstä 45 valitsi b-vaihtoehdon, 2 sekä a- että b-vaihtoehdon ja 1 kaikki kolme vaihtoehtoa.

Kysymykseen ei ollut väärää vastausta, sillä Toivakan kirkko on kuuluisa kaikista edellä mainituista. Pellervo Lukumiehen kattomaalaukset ovat varmasti puhuttaneet eniten ja ovat useimmiten se juttu, joka Toivakan kirkosta ensimmäisenä tulee mieleen. Kuitenkin edelleenkin kirkossa on näkyvillä myös Alvar Aallon työ: alttarin yläpuolella oleva lasimaalaus vuodelta 1928. Ja ovathan ne Aallon kattomaalauksetkin tallella Lukumiehen maalausten alla. Toivakan kirkon urkujen tarinakaan ei ole ihan tavanomainen: urut ovat Kangasalan urkutehtaan tekemät ja alun perin tarkoitetut Viipurin tuomiokirkon kakkosuruiksi. Ensimmäinen maailmansota tuli kuitenkin väliin, ja niin urut löysivät tiensä Toivakkaan.

Ne tärkeimmät työalat?

Hieman yli puolet vastaajista, yhteensä 27, laittoi myös seurakunnan työaloja järjestykseen. Tehtävänä oli oman valinnan mukaan joko rastittaa mielestään kolme tärkeintä työalaa tai priorisoida nämä valitsemansa työalat. Aikaisemmin keväällä valtuustoseminaarissa seurakunnan työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä oli kysytty, miten hyvin he seurakunnan työaloja tuntevat. Nyt nämä samat 12 työalaa

 •     jumalanpalveluselämä
 •     lapsi- ja perhetyö
 •     varhaisnuorisotyö (= tyttöjen ja poikien työ)
 •     rippikoulutyö
 •     nuorisotyö
 •     diakoniatyö
 •     lähetystyö
 •     musiikkityö
 •     tiedotus
 •     kiinteistöjen ja hautausmaiden hoito
 •     muut tukipalvelut (= vahtimest., siivous, emännöinti)
 •     hallinto- ja päätöksenteko

annettiin seurakuntalaisten (toivakkalaisten tai muiden) arvotettaviksi.

Jos vastaajia olisi ollut enemmän, varmasti jokainen työala olisi ääniä saanut, niin hyvin 27 vastaajankin joukosta erilaisia mielipiteitä nousi. Hyvin selvästi esiin nousi myös kolmen kärki: jumalanpalveluselämä (17 mainintaa), lapsi- ja perhetyö (16) ja lähetystyö (11). Näiden kolmen takana olivat sitten tasaisena ryhmänä 7-9 maininnalla (aakkosjärjestyksessä) diakoniatyö, nuorisotyö, rippikoulutyö ja varhaisnuorisotyö.

Talkootyötä ja muita kehittämisehdotuksia

Vastaajista 15 kertoi, onko kiinnostunut seurakuntatyöstä ja jos, niin millaisesta. Suurin osa (11) mainitsi talkootyön ja erilaiset projektiluonteiset tehtävät omimmikseen. Kaksi vastaajaa ilmoitti rohkeasti, että voisi toimia luottamushenkilönä. Kiinnostuksen ilmauksista tekee mielellään sen rohkean johtopäätöksen, että seurakuntalaiset haluavat tehdä erilaisia asioita yhdessä. Tulos antaa toivottavasti myös puolin ja toisin rohkeutta kysyä ja tarjoutua erilaisiin tehtäviin.

Vastaajista 12 lähetti terveisiä seurakunnalle. Useimmat näistä terveisistä olivat positiivisia, rohkaisevia tervehdyksiä ja tyytyväisyyden ilmauksia. Joukkoon mahtui myös ihan konkreettisia toiveita ja kehittämisehdotuksia: Toivottiin rohkeutta, uudistumista ja yhteistyötä, toivottiin raamattuopetusta eri muodoissaan ja toivottiin jumalanpalvelusten myöhentämistä

Kiitos arvokkaasta palautteesta, kiitos hyvistä keskusteluista!

-Marja Korhonen