Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Tunnustusrahastokilpailu

Toivakan seurakunta sai kirkkohallitukselta vuonna 2014 tunnustuspalkinnon seurakuntatyöstään. Palkintosummasta rahastoitiin 2000 euroa. Rahaston tarkoituksena on palkita työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia tai hankkeita.

Vuonna 2016 tunnustusrahastosta jaetaan 1000 euroa. Se lahjoitetaan kilpailun kautta yhdelle voittaneelle seurakuntalaishankkeelle.

Tunnustusrahaston palkintorahaa voivat hakea Toivakan seurakunnan jäsenet, sen sisäiset johtokunnat ja ryhmät (mm. diakoniatyö, lapsi- ja nuorisotyö, lähetystyö, kirkkokuoro yms.) sekä yhteistyöjärjestöt.

Tunnustusrahastosta saatu palkintoraha tulee käyttää seurakunnalliseen tapahtumaan, toimintaan tai hankkeeseen. Järjestettävän toiminnan on oltava lähtökohtaisesti kaikille/kohderyhmälle avoin.

Vapaassa hakemuksessa tulee olla käyttösuunnitelma ja talousarvio sekä perustelut avustuksen saamiseksi. Saajan on annettava tilitys (raportti) kirkkoneuvostolle avustuksen käytöstä. Lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi, millä resursseilla toiminta toteutetaan. Avustuksen hakijat vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuudessaan.   

Hakemukset 30.11.2015 mennessä osoitteeseen **@** tai Toivakan seurakunta/kirkkoneuvosto, Toivakantie 46, 41660 Toivakka.  

----
TUNNUSTUSRAHASTON AVUSTUSTA EI MYÖNNETÄ

*Seurakunnan ulkopuoliseen toimintaan
*Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
*Investointeihin, kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
*Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
*Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
*Opinto- ja virkistysmatkoihin, esiintymismatkoihin, kilpailumatkoihin
*Avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin, järjestöjen tai ryhmien omiin sisäisiin tilaisuuksiin tai tilavuokriin
*Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin