Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Äänestyspaikat


Ennakkoäänestys K-Perälässä 6.-10.11.2018 klo 9-18 sekä Hoivakoti Soivakassa 7.11. klo 12-14.

Vaalipäivän äänestys 18.11. klo 11-20 seurakuntakodilla.

---

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina eli 2.11.2018 ennen kello 16. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai seurakuntatoimistoon, jonka äänioikeutettujen luetteloon henkilö on merkitty äänioikeutetuksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostin välityksellä. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on pidettävä saatavilla kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa ja se on tulostettavissa myös alla olevasta liitteestä.


*Kirkkoherranvirasto ma & ke klo 9-12.
0400 358 834
**@**

 

 

 

 


pdf liite

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake