Panoraamoja kirkosta

Toivakantie 46
41660 TOIVAKKA
0400-358834 (ma & ke klo 9-12**@**

Kartta ja ajo-ohje

Kirkkovaltuusto

Seurakuntavaaleilla valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon, joka on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta sekä virkojen perustamisesta ja seurakunnan rakennushankkeista. Kirkkovaltuusto valitsee myös jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuusto voi halutessaan siirtää omaa päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille ohje- ja johtosäännöllään. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii aina maallikko.

Toivakan seurakunnan kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä.

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvosto toimii seurakunnan edustajana ja voi esimerkiksi solmia sopimuksia seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajana kirkkoneuvostossa toimii kirkkoherra.

Toivakan seurakunnan kirkkoneuvostossa on 7 jäsentä. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Johtokunnat

Kirkkoneuvoston apuna seurakunnassa voi toimia johtokuntia. Nämä johtokunnat ovat kirkkovaltuuston asettamia.

Toivakan seurakunnassa on kolme työalajohtokuntaa.