Uurnalehto, sirottelualue vai muistolehto?

– selvennyksiä hautausmaan termistöön


Toivakan hautausmaalla on kesällä 2022 otettu käyttöön muistolehto. On paikallaan selvittää, mitä muistolehto tarkoittaa ja millainen hautauskäytäntö siihen liittyy. Samalla on syytä avata ne erot, jotka vallitsevat muistolehdon, uurnalehdon ja sirottelualueen välillä.

Uurnalehto on alue, joka on varattu pelkkiä uurnan hautauksia varten. Uurnalehdossa on hautakivet kuten arkkuhautausmaallakin. Uurnalehtoon voi haudata maatuvan uurnan tai sirotella tuhkan kaivantoon. Uurnalehdon hautapaikka lunastetaan määräajaksi ja omaiset huolehtivat haudan muistokivestä sekä muistoesineistä. Toivakan hautausmailla ei ole uurnalehtoaluetta. Sen sijaan uurna voidaan haudata joko vanhaan sukuhautaan tai uuteen hautaan. Jos omaiset tahtovat oman muistomerkin ja selkeän vainajan muistelupaikan, on arkkuhautapaikka oikea valinta myös tuhkauurnalle.

Sirottelualue on sellainen hautausmaan osa, jossa omaiset voivat sirotella läheisensä tuhkat yhdessä suntion kanssa. Sirottelualueelle hautaaminen on nykyisin suosittu hautaustapa, koska siinä ei synny omaisille haudanhoitovelvoitetta. Sirottelualueella on yhteinen muistomerkki vainajien nimilaattoja varten. Toivakan seurakunnan hautausmailla ei ole sirottelualuetta.

Muistolehto on tuhkatuille vainajille tarkoitettu hautauspaikka. Muistolehto on yhteishauta-alue, jossa kenellekään ei ole tarkoin määritettyä hautapaikkaa. Tämä tarkoittaa, että yksittäisen vainajan tuhkan sijainti on ainoastaan seurakunnan tiedossa ja hautaus tapahtuu omaisten poissa ollessa. Tällä menettelyllä suojellaan alueen anonymiteettia sekä varmistetaan, ettei yksittäisistä uurnapaikoista muodostu ”hautoja”.

Muistolehtoon laskettavan uurnan on suositeltava olla nopeasti maatuva. Toinen tapa on, että tuhka sirotellaan seurakunnan toimesta kaivantoon. Tuhkauksen yhteydessä on tärkeä kertoa krematoriolle ja hautaustoimistolle millaiseen hautaustapaan päädytään, jotta valikoituu oikeanlainen uurna.

Toivakan muistolehdossa on yhteismuistomerkki. Muistomerkille saa tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä. Palaneet kynttilät ja kuihtuneet kukat saa kuka tahansa poistaa, ja niin tehdään viimeistään seurakunnan hoitotöiden yhteydessä. Ruukkukasveja, metallilyhtyjä tai muistoesineitä ei sallita ja seurakunnalla on oikeus poistaa niitä, jotta muistelupaikan yleisilme säilyy hillittynä. Muualle haudattuja rakkaita voi muistella sille tarkoitetulla muistomerkillä, joka sijaitsee parkkipaikalta kirkon pääovelle kuljettaessa.

Muistolehdon hautapaikkamaksuun sisältyy nimilaatta, joka annetaan omaisille, mutta sen käyttö on vapaaehtoista. Omaiset kaiverruttavat nimilaattaan vainajan tiedot, ja seurakunta huolehtii laatan kiinnityksestä. Nimilaatan voimassaoloaika on 25 vuotta, jonka jälkeen omaiset voivat lunastaa sille uuden ajan tai luopua siitä.

Hautaustoimen tiedot ja hinnaston löydät seurakunnan kotisivuilta: toivakanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/hautojen-hoito-ja-hautapaikat

Laki antaa mahdollisuuden tuhkan hautaamiseen myös muualle kuin seurakunnan hautausmaalle. Tuhkan voi haudata maahan tai sirotella vesistöön, se riittää, että on maan- tai vesialueen omistajan kirjallinen lupa. Tällaiselle paikalle ei saa kuitenkaan muodostua haudan tunnusmerkistöä. Poikkeuksen tekee yksityinen hautausmaa, jolle on haettava lupa aluehallintovirastolta.    

Panu Partanen
kirkkoherra