Hautaaminen Toivakassa

Jokaisella toivakkalaisella on oikeus tulla haudatuksi Toivakan seurakunnan hautausmaille. Hautapaikasta, haudan avaamisesta, peittämisestä ja kunnostamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Seurakunta luovuttaa kuolemantapauksen yhteydessä haudan määräajaksi. Hautaoikeuden hallinta-aika on 25 vuotta. Hautapaikkaa ei voi varata etukäteen muuten kuin painavista syistä (esimerkiksi vakava parantumaton sairaus) kirkkoneuvostolta kirjallisesti haetulla erillisluvalla.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai uurnassa. Hautaamiseen tarvitaan lääkärin hautausasioista huolehtivalle antama hautauslupa. Arkkuhautaus on yleisin hautausmuoto Toivakan seurakunnassa.

Hautaustoimea ohjaa kirkkolaki, kirkkojärjestys ja hautaustoimilaki sekä terveydensuojelulaki ja terveydensuojeluasetus. Seurakuntakohtaisia määräyksiä ja ohjeita löytyy hautaustoimne ohjesäännöstä.