KUULUTUS II


Hautojen hallinta-ajan päättyminen  

Toivakan hautausmaalla on hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt. Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa hautaoikeuden voimassaoloaikaa (kirkkolaki 1274/2003 17 luku 2§2mom).

Kyseisten hautojen hautaoikeuden haltijoita pyydetään ottamaan yhteyttä seurakuntaan 30.6.2022 mennessä sen uhalla, että oikeus hautapaikkaan julistetaan muutoin menetetyksi.

Haudat on merkitty haudalle asetetulla kuulutusmerkillä ja/tai suoralla yhteydenotolla haudanhaltijaan, mikäli osoite on tiedossa. Haudat on myös hautapaikkanumeroitu toivakanseurakunta.fi -sivustolla ja hautausmaiden ilmoitustauluilla. Lisätiedot srk-mestarilta ke-pe klo 8-14(040-5483166) ja seurakuntatoimistosta keskiviikkoisin klo 9-12 (0400-358834, toivakan.seurakunta@evl.fi).

Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto 10.6.2021.

Kuulutetut haudat numeroineen löydät tästä.

 

-----

 

KUULUTUS I


Hoitamattomien hautojen kunnostuskehotus

Kirkkolain mukaan (17:5§) haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Toivakan seurakunta on päättänyt antaa kunnostuskehotuksen vanhan hautausmaan haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus katsotaan laiminlyödyksi. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta 30.10.2021 mennessä sen uhalla, että oikeus hautapaikkaan julistetaan muutoin menetetyksi. Kunnostuskehotuksen piiriin kuuluvat haudat on merkitty haudalle asetetulla lipulla. Ne on myös hautapaikkanumeroitu toivakanseurakunta.fi -sivustolla ja hautausmaiden ilmoitustauluilla. Lisätiedot srk-mestarilta ke-pe klo 8-15 (040-5483166) ja virastosta maanantaisin klo 9-12 (0400-358834).

Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto 15.10.2020.

Kuulutetut haudat:

2-01-03-0039

2-01-03-0040

2-01-05-0138

2-01-05-0165-0167

2-01-05-0175

2-01-05-0177

2-01-06-0185-0186

2-01-06-0223

2-01-07-0270

2-01-08-0295-0296

2-01-08-0308

2-01-08-0309

2-01-11-0452-0453

2-01-11-0474

2-01-12-0504-0505

2-01-18-0748A-0748B

2-01-18-0749

2-01-20-0834-0838

2-01-20-0865

2-01-20-0871

2-01-21-0885

2-01-21-0890

2-01-21-0922

2-01-23-0985

2-01-35-1074-1074

2-01-38-1102

2-01-41-1111

2-01-41-1112

2-01-42-1128

2-02-01-0004

2-02-13-0047

2-02-21-0164

2-02-21-0165

2-02-21-0166-0167

2-02-26-0254-0255

2-02-27-0266-0267

2-03-28-0207

2-03-34-0312

2-03-34-0317

2-03-37-0367

2-03-38-0380

2-03-40-0415A

2-03-57-0657A

2-03-57-0660A

2-03-57-0661A

2-03-58-0672

2-03-58-0776

2-02-18-0102

2-02-19-0114

2-02-20-0145

2-02-20-0146

2-02-22-0179

2-02-22-0193

2-02-27-0265

2-03-42-042