Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hallintoelin. Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta eli vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee nelivuotisen toimintakautensa aikana kirkkoneuvoston kahdesti, ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston tehtävistä säädetään kirkkolaissa. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset

Kirkkoneuvoston päätökset löydät täältä.

Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto 2023-26

Panu Partanen, puheenjohtaja
Inka Keteli, varapuheenjohtaja
Topi Saarelainen
Martti Pisto 
Irma Hiekkanen
Linnea Markkanen
Merja Galler 

Läsnäolo- ja puheoikeudella mukana, Arja Koriseva-Karmala (kirkkovaltuuston puheenjohtaja) ja Hannu Ahopelto (kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja)