Kirkkovaltuusto

Seurakuntavaaleilla valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon, joka on seurakunnan ylin päättävä elin.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta sekä virkojen perustamisesta ja seurakunnan rakennushankkeista. Kirkkovaltuusto valitsee myös jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuusto voi halutessaan siirtää omaa päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille ohje- ja johtosäännöllään. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii aina maallikko.

 

Kirkkovaltuuston jäsenet

Koriseva-Karmala Arja, puheenjohtaja
Keteli Inka
Heiska Tuomo
Hiekkanen Irma
Ahopelto Hannu, varapuheenjohtaja
Kauppinen Markku
Markkanen Linnea
Saarelainen Topi
Haikkala Mari
Pynnönen Sirkka
Heikura Rauni
Lamberg Jaana
Niittymäki Salla
Juusela Juha
​​​​​​​Takala Jarno


VARAJÄSEN:

Nummi Markku

 

KUULUTUS

 

Toivakan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous

                      Aika              17.9.2020 klo 18

                      Paikka          Toivakan srk-kodilla

                     

Käsiteltävät asiat:

​​​​​​​​​​​​21 § KOKOUKSEN AVAUS22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUUS

23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

24 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

25 § PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNNAN VARAEDUSTAJA

26 § TALOUSARVIOVUODEN 2019 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN  ALITUKSET

27 § VUODEN 2019 SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

28 § SEURAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-7 KK / 2020

29 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021

30 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

                      Pöytäkirjan nähtävillä

                      Kirkkoherranvirastossa 21.9.2020 – 21.10.2020 (ma ja ke klo 9-12)

sekä seurakunnan kotisivuilla https://www.toivakanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/seurakunnan-paatoksenteko/poytakirjat.

Panu Partanen, khra