Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 30.3.2022 - seurakuntaliitosta mietitään

Toivakan seurakunnan kirkkoneuvostossa (2/2022) päätettiin mm. seuraavaa: 
 

 • Hyväksyttiin seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 niin, että se viedään kirkkovaltuustolle päätettäväksi.
   
 • Hyväksyttiin muistolehdon rakentamisen osalta Viherrys Oy:n (viherrakentaminen) ja Suomen Kivivalmisteen (muistomerkki) tarjoukset. Muistolehto rakennetaan tulevana kesänä.
   
 • Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulia nimeämään selvitysmiehen seurakunnan mahdollisiin liitosneuvotteluihin toisen seurakunnan kanssa. (ks. tästä kirkkoherran erilliskirjoitus). 
   
 • Kirkkoneuvosto myöntää diakoniarahastosta 1000 euroa Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Lisäksi kerätään kolehteja jumalanpalveluksissa ja konserteissa uhrien auttamiseen sekä tarvittaessa osallistutaan lipaskeräyksiin.   

 • Koko pöytäkirja luettavissa tästä.

3.4.2022 21.30