Uutislistaukseen

Lapuan tuomiokapitulin ohjeet koronaviruksen osalta

LAPUAN TUOMIKAPITULIN OHJE SEURAKUNNILLE KORONAVIRUSTILANTEEN VUOKSI

 

Valtioneuvosto on 12.3.2020 käsitellyt koronavirustilannetta ja antanut seuraavan ohjeen: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Valtioneuvoston päätösten pohjalta Kirkkohallitus on antanut oman ohjeen: http://evl-tapuli.mailpv.net/a/s/41678632-09f301668ccac29af52a1e306f93d0fc/3750025Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tämä ohje perustuu em. ohjeisiin ja tuomiokapitulin johtamis- ja valvontavastuuseen (KL 25, 15a §). Se on voimassa toukokuun loppuun 2020 asti.

 

Yleiset ohjeet

 

Seurakunnat varautuvat hoitamaan tehtäväänsä kaikissa olosuhteissa. Mahdollisen koronaviruspandemian aikana seurakuntia kehotetaan toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 

1) Jumalanpalvelukset järjestetään, ja niissä minimoidaan mahdolliset tartuntariskit. Juhlajumalanpalveluksia, joihin voidaan odottaa yli 500 osallistujaa, ei järjestetä. Ehtoollisjumalanpalvelusten muuttamista sanajumalanpalveluksiksi on tarpeen mukaan syytä harkita.

 

2) Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Riskiarvion pohjalta voidaan harkita esimerkiksi toimitusten siirtämistä, vierasmäärän rajoittamista tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

 

3) Rippikoulusta huolehditaan. Sen toteuttamisessa kuitenkin käytetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä, verkkosovelluksia ja pienryhmien kokoontumisia suurten sijaan.

 

4) Muista kuin lakimääräisistä yleisötilaisuuksista luovutaan. Jo sovitut tilaisuudet perutaan, ellei niiden pitämiseen ole painavia perusteita.

 

5) Laitoshartauksista luovutaan vanhusten suojelemiseksi. Valmiutta yksityisehtoollisiin pidetään yllä.

 

6) Koronavirukseen liittyvät tapaukset ja niistä viestiminen ovat kriisiviestintää. Siitä vastaa kirkkoherra.

 

7) Etätyötä suositaan, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat.

 

8) Muista kuin ehdottoman välttämättömistä työmatkoista sekä ulko- että kotimaassa on syytä luopua. Ulkomailta palattaessa suositellaan 14 päivän etätyötä mahdollisuuksien mukaan. Asiassa noudatetaan tarkoin terveysviranomaisten ohjeita.

 

9) Työyhteisön sisäiset kokoukset karsitaan minimiin ja niissä hyödynnetään sähköisiä työvälineitä.

 

10) Työntekijöiden on syytä varautua siihen, että työtehtävät määritellään hetkellisesti uudelleen ja resurssit suunnataan kirkkoherran ohjeen mukaisesti seurakuntalaisia palvelevaan työhön.

 

11) Seurakunnissa varaudutaan koronavirustilanteen nopeaan muutokseen ja seurataan tarkasti asiaan liittyvää tiedottamista.

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

 

Seurakunta huolehtii jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista kaikissa olosuhteissa. Nämä tilaisuudet ovat otollisia koronaviruksen tarttumiselle ja edellyttävät seuraavien asioiden huomioon ottamista:

 

1)Työntekijä tai vapaaehtoinen ei toimita messua tai kirkollista toimitusta sairaana tai virukselle altistuneena.

 

2)Kaikesta kättelemisestä pidättäydytään.

 

3)Tilojen ja ihmisten hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

 

4)Virsikirjojen ja paperien käyttö korvataan valkokankaalle tai seinälle projisoitavalla näyttöesityksellä, kun se on mahdollista.

 

5) Ehtoollishygieniasta huolehditaan tarkasti:

•                    Ehtoollisenjakajat pesevät huolellisesti kätensä tai käyttävät käsidesinfiointiainetta juuri ennen ehtoollisvalmisteluja.

•                    Ehtoollisviini jaetaan vain erillispikarista, eikä pikarin reunaan kosketa.

•                    Ehtoollisleipä jaetaan käteen.

Messu muuttamista sanajumalanpalvelukseksi on syytä harkita tarpeen mukaan.

 

6)                   Kolehti kerätään ovilla.

 

7)                   Seurakunnissa varaudutaan toimittamaan jumalanpalvelus tarvittaessa myös ilman pappia äkillisessä sairaustapauksessa erillisen ohjeen mukaisesti

 

8)                   Riskiarvion pohjalta harkitaan toimitusten siirtämistä myöhempään ajankohtaan, vierasmäärän rajoittamista tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

 

Tuomiokapituli lähettää 16.3.2020 alkavalla viikolla tarkentavia ohjeita mm. seurakunnan oman poikkeustilanneohjeen laatimiseksi sekä seurakunnan varautumisesta työvoiman muutoksiin.

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa hiippakuntasihteeri Jukka Helin, jukka.helin@evl.fi, puh. 040 646 1906

13.3.2020 15.10