Uutislistaukseen

Toivakan kunta ja seurakunta soittavat yli 80-vuotiaille kuntalaisille

Toivakan kunta ja seurakunta soittavat yli 80-vuotiaille kuntalaisille viikolla 16

Toivakan kunta ja Toivakan evankelis-luterilainen seurakunta aloittavat yhteistyössä soittokierroksen yli 80-vuotiaille kuntalaisille. Näin pyritään varmistamaan, että he saavat tarvitsemansa avun nyt poik-keusaikana. Tällä pyritään huolehtimaan myös niiden kuntalaisten pärjäämisestä, jotka eivät ole muiden kunnan palveluiden piirissä.

Puheluita soitetaan suuri määrä, joten kaikki eivät saa puhelua heti. Kierros aloitetaan viikolla 16 ja tavoitteena kuitenkin on, että soittokierros saataisiin loppuun viikon kuluessa. Puhelut tulevat monesta eri numerosta, mutta niiden asianmukaisuuden voi tarvittaessa varmistaa kunnasta.

Soittajat eivät tee kotikäyntejä eivätkä kysy salassa pidettäviä asioita, kuten tunnuksia tai salasanoja.

Soittokierrosta laajennetaan myöhemmin tarvittaessa myös nuorempiin ikäihmisiin.

Tiedote 8.4.2020

Toivakan kunta puh. (014) 267 4000 kirjaamo@toivakka.fi www.toivakka.fi, etunimi.sukunimi@toivakka.fi
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

8.4.2020 12.58