Uutislistaukseen

Kuulutus - kirkkovaltuusto 17.9. klo 18 srk-kodilla

Toivakan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous

                      Aika              17.9.2020 klo 18

                      Paikka          Toivakan srk-kodilla

                     

Käsiteltävät asiat:

​​​​​​​​​​​​21 § KOKOUKSEN AVAUS22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUUS

23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

24 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

25 § PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNNAN VARAEDUSTAJA

26 § TALOUSARVIOVUODEN 2019 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN  ALITUKSET

27 § VUODEN 2019 SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

28 § SEURAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1-7 KK / 2020

29 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021

30 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

                      Pöytäkirjan nähtävillä

                      Kirkkoherranvirastossa 21.9.2020 – 21.10.2020 (ma ja ke klo 9-12)

sekä seurakunnan kotisivuilla https://www.toivakanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/seurakunnan-paatoksenteko/poytakirjat.

Panu Partanen, khra

9.9.2020 20.11