Seurakunnan viikkoilmoitukset (= kirkolliset) löydät jatkossa täältä.

Uutislistaukseen

Lapuan tuomiokapitulin koronaohje seurakunnille 1.12.2020

Lapuan tuomiokapitulin ohje seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 1.12.2020 antanut määräyksen, joka on voimassa 2.-21.12.2020. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Korkeintaan 20 henkilön kokoontumisia voidaan kuitenkin järjestää, kun niiden järjestämisessä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.  Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa Jämsässä yläraja on 10 henkilöä.

Kyse on AVI:n määräyksestä, ei suosituksesta. Kunnalliset viranomaiset voivat antaa tätäkin tiukempia määräyksiä, ja niitä on seurattava ja noudatettava.

LSSAVI:n määräys 1.12.2020:

http://www.avi.fi/documents/10191/17956628/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7%201_12_2020+LSSAVI/3763f232-1550-4edf-948d-f4424f2272e4

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje 21.9.2020:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

Lapuan hiippakunnan seurakuntia ohjeistetaan noudattamaan AVI:n määräyksen linjauksia toiminnassaan ajalla 2.–21.12.2020.

Soveltamisohjeita antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai hiippakuntasihteeri Jukka Helin (p. 040 646 1906)

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Vallitsevassa epidemiatilanteessa säännöksiä sovelletaan ajatellen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää messuina tai sanajumalanpalveluksina. Seurakuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla fyysisesti läsnä jumalanpalveluksissa, mutta osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön, Jämsässä 10 henkilöön. Henkilömäärään lasketaan pappi ja kanttori.

Jumalanpalvelukset striimataan vain suorana ja lähetetään internetissä seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin, paikalliset olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen. Tarpeen niin vaatiessa voidaan tukeutua myös radio- tai tv-jumalanpalveluksiin tai lähialueen seurakuntien striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisissa toimituksissa voi olla seurakunnan työntekijät mukaan lukien paikalla enintään 20 ihmistä, Jämsässä 10 ihmistä.

Hautausten osalta tilanne edellyttää pastoraalista johtamista. Kirkkoherralla on mahdollista käyttää asiassa tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset. Muut kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Tilaisuuksien turvallisuus

Seurakunnan tilaisuuksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Tämä on ehdoton tilaisuuksiin osallistuminen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa 1–2 metrin turvavälejä. Käsien pesuun ja desinfiointiin on tarjottava mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuvien ja seurakunnan tiloissa asioivien tulee käyttää kasvomaskia. Alle 15-vuotiailta maskin käyttöä ei edellytetä.

Etätyö

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, tulee suositella etätyöhön siirtymistä. Myös toimistot on syytä pitää suljettuina fyysisiltä asiakaskäynneiltä. Palvelu toteutetaan puhelimitse tai sähköpostitse. Työntekijöiden työkokoukset tulee järjestää ensisijaisesti etänä.

Hallinnon kokoukset

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia tulee kuitenkin harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Karanteeni tai terveydelliset syyt voivat tulla käytännössä esteeksi kokoukseen osallistumiselle.

Kirkkovaltuuston julkisen kokouksen seuraamisessa yleisön määrä tulee rajoittaa kymmeneen henkilöön tai hyödyntää kokouksen seuraamisessa sähköisiä välineitä.

Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.

Lopuksi

AVI:n määräyksellä pyritään kääntämään koronatartuntojen ilmaantuvuus laskusuuntaiseksi. Toivokaamme ja rukoilkaamme, että tämä onnistuu ja että jouluna näyttää jo paremmalta. Se on meistä kaikista kiinni.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa on tärkeää, että seurakunnat välittävät toivon ja luottamuksen sanomaa. Monet ovat huolissaan ja kaipaavat sielunhoitoa, kuunteluapua ja lohtua. Seurakuntia rohkaistaan käyttämään kaikkia mahdollisia työtapoja tässä työssä.

Jumala sanoo: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11) Tämän lupaukseen luotamme.

2.12.2020 09.32