Seurakunnan viikkoilmoitukset (= kirkolliset) löydät jatkossa täältä.

Uutislistaukseen

Kirkkoherran esipuhe / Toimintasuunnitelma 2022

Toivakan seurakunnan toiminnalliset suuntaviivat vuodelle 2022


Toivakan kirkko täyttää 140 vuotta 22.11.2022. Tätä tapahtumaa juhlistetaan ympäri vuoden huipentuen juhlaviikkoon 27.12.–4.12 ja II-adventin piispanmessuun. Ulkopuolelta juuri peruskorjattu kirkko tarjoaa komeat puitteet seurakuntalaisten yhteiselle juhlalle. Toivottavasti juhlaa, ja koko uutta toimintavuotta, voidaan viettää mahdollisimman normaaleissa olosuhteissa eikä enää koronapandemian varjossa.

Toinen merkittävä tapahtuma on seurakuntavaalit. Tämäkin prosessi kestää käytännössä läpi vuoden. Vaalivuosi alkaa kevään infotilaisuudesta, jatkuen elo-syyskuun ehdokasasetteluun ja päättyen ennakkoäänestykseen sekä varsinaiseen vaalipäivään marraskuun 20. päivä. Vaalit ovat pienelle seurakunnalle haaste ja mahdollisuus. Haasteena on saada kokoon riittävästi ehdokkaita, mahdollisuutena puolestaan herättää paikallista kiinnostusta sekä kasvattaa seurakunnan näkyvyyttä. On tärkeää, että ehdokkaat edustavat seurakuntalaisia myös demografisesti – ehdokkaat ovat eri-ikäisiä, eri sukupuolia, ammattiryhmiä ja hengellisiä suuntauksia.

Kolmanneksi painopisteeksi työalat ovat valinneet kirkon Ovet auki –strategiasta vähintään yhden paikallisen tavoitteen. Mainittakoon näistä esimerkkeinä kasvatuksen ”Kierrätyksen ja ekologisuuden esillä pitäminen ja siihen ohjaaminen”, jumalanpalveluselämän ”Pidetään kirkkoa auki säännöllisemmin” tai viestinnän ”Pidetään huolta, että viestintä on kutsuvaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää.”

Neljäntenä toiminnallisena suuntaviittana toimivat nykyisen strategian sisällöt. Strategiassa painotetaan mm. seurakuntalaisuutta, uskoa ja sen jakamista, yhteisöllisyyttä ja resurssien riittävyyttä. Näiden yhdeksän visioikkunan kautta syntyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Syntyneistä toimenpiteistä voidaan mainita diakonian ”Puuro- ja keittopäivät eri-ikäisten ja perhekerhon kanssa”, viestinnän ”läsnäolo somessa ja somekalenteri”, jumalanpalveluksen ”ideoimisillat seurakuntalaisille”, kasvatuksen ”kahvitukset kaupassa” ja hallinnon ”Kysytään seurakuntalaisten mielipidettä vähintään yhdellä kyselyllä.” 

Nykyinen strategiakausi päättyy vuoden 2021 lopussa. Se on sisällöllisesti lähellä kirkon yhteistä Ovet auki -strategiaa. Tämä tulee helpottamaan kirkon strategian soveltamista paikallisesti, toivakkalaisittain. Uuden strategian päivittäminen on aikataulullisesti hieman myöhässä. Kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa päätetään, jatketaanko sitä vielä vuoden 2022 puolella, mikä on luultavasti järkevää.

Toivakan seurakunnassa, kirkossa ja koko yhteiskunnassa pohdituttaa tietenkin se, että mitä ”uutta normaalia” kohti kuljemme. Palautuuko koronaa edeltävä aika toiminnan suhteen? Se on varmaa, että ajanjakso on jättänyt jälkensä, onneksi ei kaikessa suhteessa pelkästään negatiivista. Esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen on osoittautunut erittäin tärkeäksi seurakunnankin työssä. Emme voi enää valita sitä, toimimmeko somessa, vaan voimme valita ainoastaan sen, miten hyvin sen osa-alueen hoidamme.

Seurakunnan henkilöstö ja tehtävänkuvat pysynevät vuonna 2022 ennallaan. Muutaman työntekijän laskennallinen eläkeikä lähestyy, joka tulee ottaa huomioon lähivuosien suunnittelussa. Eläköitymisissä ja mahdollisissa henkilöstövaihdoksissa tulee kyseeseen yhteistyö muiden seurakuntien kanssa. On mietittävä, voidaanko työntekijöiden työpanosta vaikkapa jakaa seurakuntien kesken. Työyhteisössä käynnissä kirkon kasvatuksen Polku-projekti, jota vetää kaksi konsulttiopiskelijaa. Henkilöstön kouluttamista jatketaan sekä pidetään esillä kirkon maksutonta työnohjauspalvelua.

Kiinteistöjen ylläpidon osalta edetään valmistuneen 10-vuotisvuotissuunnitelman mukaan. Hautausmaiden aidat pintakäsitellään, sankarihaudoille pystytetään tietolaatta sekä muistolehto rakennetaan. Hautausmaiden systemaattista ylläpitoa jatketaan, jolloin hautausmaat pysyvät järjestyksessä ja hautarekisterit ajan tasalla.

- Panu Partanen, kirkkoherra

---

Koko toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 luettavissa tästä.

13.12.2021 16.29