​​​

KUULUTUS

​​​​​​​
Hoitamattomien hautojen kunnostuskehotus

Kirkkolain mukaan (17:5§) haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Toivakan seurakunta on päättänyt antaa kunnostuskehotuksen vanhan hautausmaan haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus katsotaan laiminlyödyksi. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta 30.10.2021 mennessä sen uhalla, että oikeus hautapaikkaan julistetaan muutoin menetetyksi. Kunnostuskehotuksen piiriin kuuluvat haudat on merkitty haudalle asetetulla lipulla. Ne on myös hautapaikkanumeroitu toivakanseurakunta.fi -sivustolla ja hautausmaiden ilmoitustauluilla. Lisätiedot srk-mestarilta ke-pe klo 8-15 (040-5483166) ja virastosta maanantaisin klo 9-12 (0400-358834).

Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto 15.10.2020.

Kuulutetut haudat:

2-01-03-0039

2-01-03-0040

2-01-05-0138

2-01-05-0165-0167

2-01-05-0175

2-01-05-0177

2-01-06-0185-0186

2-01-06-0223

2-01-07-0270

2-01-08-0295-0296

2-01-08-0308

2-01-08-0309

2-01-11-0452-0453

2-01-11-0474

2-01-12-0504-0505

2-01-18-0748A-0748B

2-01-18-0749

2-01-20-0834-0838

2-01-20-0865

2-01-20-0871

2-01-21-0885

2-01-21-0890

2-01-21-0922

2-01-23-0985

2-01-35-1074-1074

2-01-38-1102

2-01-41-1111

2-01-41-1112

2-01-42-1128

2-02-01-0004

2-02-13-0047

2-02-21-0164

2-02-21-0165

2-02-21-0166-0167

2-02-26-0254-0255

2-02-27-0266-0267

2-03-28-0207

2-03-34-0312

2-03-34-0317

2-03-37-0367

2-03-38-0380

2-03-40-0415A

2-03-57-0657A

2-03-57-0660A

2-03-57-0661A

2-03-58-0672

2-03-58-0776

2-02-18-0102

2-02-19-0114

2-02-20-0145

2-02-20-0146

2-02-22-0179

2-02-22-0193

2-02-27-0265

2-03-42-042

​​​​​​​----

 

Toivakan hautausmaat


​​​​​​​Toivakan seurakunnalla on kaksi hautausmaata, joista vanhempi sijaitsee kirkon ympärillä ja uudempi (metsähautausmaa) pienen matkan päässä kirkosta Paloisentien varressa Jyrkkäharjulla.

Jokaisella toivakkalaisella on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaille. Seurakunnalla on velvollisuus osoittaa hautapaikka jokaisella, jonka kotikunta kuolinhetkellä on Toivakka.

Hauta-asioista löydät lisää tietoa täältä

Tietoa hautausmaan kävijöille

Hautausmaalla on käyttäydyttävä sen pyhyyttä ja rauhaa vastaavalla tavalla.

Hautoja, hautojen istutujsia ja nurmikoita ei saa tallata eikä vahingoittaa.

Myös lemmikit ovat kytkettyinä tervetulleita hautausmaalle.

Hautausmaalla on jäteastiat sekä maatuvalla että sekajätteelle. Lajittelethan omat jätteesi.

Hautausmaan siivoustalkoot järjestetään 1-2 kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Seuraa ilmoittelua

Tarkemmat hautausmaan järjestyssäännöt löytyvät täältä.