Vasemmalta palkista löydät kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vastuuryhmien kokoonpanot sekä hallintoelimien pöytäkirjat.

Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous

PIISPANTARKASTUKSEN KUULUTUS

Mikäli Jumala suo, toimitan Kirkkojärjestyksen 18. luvun 4-5 §:n mukaisesti Toivakan seurakunnassa piispantarkastuksen 15.-17.9.2023.

Tarkastus alkaa perjantaina klo 8.00 aamupalalla Toivakan seurakuntakodilla. Piispa pitää puheenvuoron opetushenkilökunnalle. Klo 9.15 jatketaan kahteen koululaiskirkkoon, jotka toimivat samalla lukuvuoden avausjumalanpalveluksina. Piispalla on puhe kirkossa. 
Tämän jälkeen piispa seurueineen tapaa kunnan päättäjiä kunnantalolla. Klo 12.00 syödään lounas ravintola Upin lounasgrillillä. 
Iltapäivällä klo 14 piispan seurue vierailee hoivakoti Soivakassa, jossa pidetään samalla laitoshartaus, ja myös piispalla on puheenvuoro. Myöhemmin iltapäivällä ulkoillaan Toivakan ympäristössä. Kaikille avoin laavuhartaus pidetään klo 15.45.
Piispan seurue syö illallisen klo 17 ravintola Sun Toiveessa. Illallisen jälkeen klo 18 piispa seurueineen tapaa vielä yhteistyökumppaneita mm. paikallisia yrittäjiä ja järjestöjä.

Tarkastus jatkuu lauantaina 16.9. klo 8.30 aamupalalla ja aamurukouksella seurakuntakodilla. Klo 9.10 alkaa työyhteisöneuvottelu konsulttien johdolla. Lounaalle seurakuntakodilla osallistuvat seurakunnan työntekijät, työyhteisökehittäjät sekä kirkkovaltuutetut.
Päivä jatkuu klo 12 työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tapaamisella, päättyen iltapäiväkahviin.
Iltapäivällä klo 14.30 on kaikille seurakuntalaisille avoin kirkon esittely. Esittelyn jälkeen kirkossa pidetään kaikille avoin musiikkihetki Arja Korisevan johdolla klo 15 sekä yleinen piispantarkastus klo 15.45. 
Illallinen on katettu piispalle ja piispanseurueelle klo 17 seurakuntakodille.

Sunnuntaina 17.9. toimitetaan Toivakan kirkossa klo 10 alkaen piispanmessu sekä piispantarkastuksen loppulausunnot.

Tarkastukseen osallistuvat tuomiokapitulin pappisasessori Kirsi Pohjola, työyhteisökonsultit Harri Romar ja Mika Ilvesmäki sekä tarkastuksen notaarina Tuomas Taipale.

Sunnuntain piispanmessu, päätöspuheenvuorot sekä lähetyslounas klo 12 seurakuntakodilla ovat tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Kehotan seurakuntalaisia osallistumaan tarkastukseen runsaslukuisesti ja Jumalan siunausta pyytäen.

Seinäjoella 11. päivänä elokuuta 2023

         
        Matti Salomäki
        Piispa