Vasemmalta palkista löydät kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vastuuryhmien kokoonpanot sekä hallintoelimien pöytäkirjat.

Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous

TOIVAKAN SEURAKUNTA                 KOKOUSKUTSU / KUULUTUS                                               4/2023

Kirkkovaltuusto                                        26.10.2023

 

 

TOIVAKAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

                      Aika              Torstaina 26.10.2023 klo 18.00

                      Paikka          Seurakuntakoti Majakka, Salomonin tie 8, 41660 Toivakka

                     

                      Käsiteltävät asiat:   
 

§ 41 KOKOUKSEN AVAUS

§ 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUUS

§ 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS      

§ 44 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
                     

§ 45 KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2024

§ 46 UUSI HALLINTOSÄÄNTÖ

                      § 47 MUUT ASIAT

                      § 48 TIEDOKSI

                      § 49 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

                     

Pöytäkirjan nähtävillä: Kirkkoherranvirastossa 31.10.–1.12.2023 (ma, ke
klo 9–12) sekä seurakunnan kotisivuilla
https://www.toivakanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/seurakunnan-paatoksenteko/poytakirjat.

Seppo Ojala, vs.khra