Kaste


Pyhä kaste on ehtoollisen ohella kirkkomme toinen sakramentti, Jeesuksen asettama pyhä toimitus, jossa hän on Pyhän Hengen kautta läsnä. Kasteessa lapsesta tulee seurakunnan jäsen, kristitty. Jeesus Kristus ottaa kastettavan omaksi opetuslapsekseen ja kastejuhlassa rukoillaan Jumalan siunausta lapsen ja hänen perheensä elämään.


Kasteen perustana on Jeesuksen kirkolleen antama kastekäsky:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt 28:18-20)

Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen
ja hänen kirkkonsa jäsneksi, jolloin kastettava saa pelastuksen lahjan osallisuuden ja Pyhän Hengen. Kastetilaisuutta sanotaan myös ristiäisjuhlaksi, sillä kasteen yhteydessä lapsen ylle piirretään siunauksen pyytämisen merkkinä ristinmerkki, joka kertoo, että lapsi on liitetty kristittyjen joukkoon.

Suurin osa suomalaisista (n. 88%) kastetaan sylilapsina. Tämä on useimpien suurten kristillisten kirkkojen vanha perinne, jossa pidetään tärkeänä, että ihminen pääsee jo pienestä pitäen osalliseksi kasteen välittämistä hyvistä lahjoista ja Jumalan siunauksesta. Mikäli kastetta ei ole toimitettu lapsena, voidaan kaste toimittaa aikuisena rippikoulun jälkeen
 

Kastemekot
YouTube-video

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät