Lähetystyö

Lähetystyö

Lähetys

Kristillisen kirkon tekemä lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..." (Matt. 28:19-20).

 

Seurakuntamme lähetyksen vastuuryhmä suunnittelee ja järjestää yhdessä lähetysemäntäjoukon kanssa tapahtumia, jotka tekevät seurakuntamme tukemia lähetystyön kohteita tunnetuksi ja lisäävät muutenkin tietoa eri puolilla maailmaa tehtävästä lähetystyöstä.

Lähetystyön mahdollistamiseksi tarvitaan paljon rukousta, mutta myös taloudellisia resursseja. Seurakuntamme osoittaa vuosittain tähän talousarviovaroja, mutta ensiarvoisen tärkeää on vapaaehtoinen taloudellinen tuki. Siksi vuosittain järjestetään erilaisia tapahtumia nimikkolähettiemme tukemiseksi.

Eila Murphy
Eila Murphy