Afrikkalainen poika pitelee maapalloa käsissään.

Lähetys


Kristillisen kirkon tekemä lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa..." (Matt. 28:19-20).

Toivakan seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin, rukoillen ja opettaen; jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. Tavoitteena on myös seurakunnan oman kristillisen identiteetin jäsentäminen ja kirkastaminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen yhteisen pappeuden toteuttamiseen.

---

Toivakan seurakunnan lähetyksen vastuuryhmä suunnittelee ja järjestää vastuunkantajien kanssa tapahtumia, jotka tekevät nimikkotyötämme tunnetuksi ja samalla muutakin maailmanlaajuista lähetystyötä. Lähetystyön mahdollistamiseksi tarvitaan paljon rukousta, mutta myös taloudellisia resursseja. Seurakuntamme osoittaa vuosittain tähän talousarviovaroja, mutta ensiarvoisen tärkeää on vapaaehtoinen taloudellinen tuki. Siksi vuosittain järjestetään erilaisia tapahtumia nimikkolähettiemme tukemiseksi sekä keräämme kirkkokolehteja.

Toivakan seurakunnalla on voimassa kaksi nimikkosopimusta:

*EILA MURPHYN ja SANANSAATTAJIEN (Sansa) kanssa

*SUOMEN LÄHETYSSEURAN perhetyön ja naisten oikeuksein vahvistaminen Nepalissa


Lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta 2019 löydät TÄÄLTÄ.

Lähetystyön toimintasuunnitelman vuodelle 2020 löydät TÄÄLTÄ (yhdessä jumalanpalveluselämän ja musiikin kanssa).

Muistako Myriamin, kymmenvuotiaan pikkutytön syyrialaisella pakolaisleirillä, jota SAT-7 Kidsin silloinen tuottaja ja juontaja Essam Nagy kävi haastattelemassa? Tuosta haastattelusta tuli jättimenestys. Myriam kertoi perheensä joutuneen pakenemaan Irakista, mutta että hän ei kanna kaunaa vaan pyytää Jumalaa antamaan anteeksi ISISin joukoille. 
Mitä Myriamille ja hänen perheelleen kuuluu nyt? 

− Kyse ei ole paikasta, jossa asut, kyse on siitä, mitä tunnet sydämessäsi, kertoo Myriam videolla, joka on kuvattu vuosi sitten pääsiäisenä. Katso koskettava video