Perhetyön ja naisten oikeuksien vahvistaminen Nepalissa

Gita Urau on oppinut ompelemaan ja saa siten paremman toimeentulon perheelleen (kuva Mimosa Hedberg).

Suomen Lähetysseura tekee Nepalissa työtä kaikkein syrjityimpien ihmisten elinolojen parantamiseksi sekä ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Lähetysseura edistää naisten ja sitä kautta perheiden asemaa yhteiskunnassa.

Nepalissa naisen asema on perinteisesti ollut alisteinen eikä puolisoiden väliseen vuorovaikutukseen, lasten kasvatukseen ja perheen henkiseen hyvinvointiin ole kiinnitetty huomiota. Lisäksi kasvava siirtotyön määrä on lisännyt haasteita perheiden erilleen joutumista ja eroja.

Kristillisellä perhetyöllä pyritään vahvistamaan perheiden yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoisia suhteita. Sen avulla pyritään vähentämään perheväkivaltaa, perheiden hajoamisia sekä tukemaan lasten kasvatushaasteissa.

Linkin takaa löydät tarkemman esittelyn Suomen Lähetysseuran tekemästä Nepalin työstä.

https://app.seidat.com/presentation/shared/AHQPHievd8BkgHQBr/0/0

Lähetysseuran Nepalin työn nettisivut

LAHJOITA Toivakan seurakunnan Nepalin työlle Lähetysseuran kautta (tilinumero FI38 8000  1400 1611 30, viite: 4 074742 002006 541 tai Mobile Paylla numeroon 18498). Suomen Lähetysseuran keräyslupa Manner-Suomi RA/2020/1538, voimassa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen, myönnetty 1.12.2020, Poliisihallitus.

---

Syystervehdys 2022