Musiikilla on tärkeä osa kirkollisissa toimituksissa. Virsillä ja muulla musiikilla voidaan ilmentää toimituksen luonnetta ja kristillistä uskoa kasteissa, häissä ja hautajaisisa. Musiikin avulla (mm. virsilaulu) seurakuntalaiset voivat ottaa aktiivisesti osaa toimitukseen ja ilmaista omaa uskoaan.

 

Toimitusten musiikkia valittaessa tulee ottaa huomioon niiden jumalanpalvelusluonne. Kanttori vastaa toimitusten musiikista. Toivottavaa onkin, että hänen kanssaan sovitaan musiikeista hyvissä ajoin ennen tilaisuutta joko puhelimitse tai henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä.

 

Urkumusiikkia soitetaan yleensä häissä ja hautajaisissa alku- ja loppusoittoina. Itsenäisiä urkukappaleita voi olla myös muualla toimituksen kuluessa. Erilaiset laulu- ja soitinesitykset tuovat usein henkilökohtaisen tärkeän lisän toimitusten musiikkiin. Virret ovat merkittävässä asemassa  toimituksissa ja niitä voi käyttää monipuolisesti valitsemalla virsiä myös kyseiseen toimitukseen liittyvän osaston ulkopuolelta.

Tutustu toimitusten musiikkiin

Kastevirret

Musiikkia häihin

Musiikki hautajaisiin