Hautaustoimen hinnaston löydät tältä sivulta.

----
ARKKUHAUTAUS

Arkkuhautaus on edelleen yleisin hautaustapa Toivakassa. Arkku voidaan siunauksen jälkeen haudata joko sukuhautaan tai uuteen hautaan. Arkkuhautauksia tehdään sekä kirkonmäen hautausmaalla että metsähautausmaalla. Vainaja on mahdollista siunata kirkossa tai haudan äärellä. Hautauksen yhteydessä hautapaikka lunastetaan 25 vuodeksi. 

VAINAJAN TUHKAAMINEN

Arkkuun laitettu vainaja siunataan yleensä ensiksi kirkossa ja viedään sen jälkeen krematorioon (lähtökohtaisesti tuhkaa ei siunata kuin poikkeustapauksissa). Tuhka kätketään joko uurnassa arkkuhautapaikalle, muistolehtoon tai muualle kuin viralliseen hautausmaahan (ks. kirjoitus alempana). Mikäli tuhka lasketaan uurnassa hautaan, niin hautapaikka lunastetaan siinäkin tapauksessa 25 vuodeksi. Yhteen hautaan mahtuu useampi uurna.  

MUISTOLEHTO

Toivakan hautausmaalla on kesällä 2022 otettu käyttöön muistolehto. Muistolehto on tuhkatuille vainajille tarkoitettu hautauspaikka. Muistolehto on yhteishauta-alue, jossa kenellekään ei ole tarkoin määritettyä hautapaikkaa. Tämä tarkoittaa, että yksittäisen vainajan tuhkan sijainti on ainoastaan seurakunnan tiedossa ja hautaus tapahtuu omaisten poissa ollessa. Tällä menettelyllä suojellaan alueen anonymiteettia sekä varmistetaan, ettei yksittäisistä uurnapaikoista muodostu ”hautoja”.

Muistolehtoon laskettavan uurnan on suositeltava olla nopeasti maatuva. Toinen tapa on, että tuhka sirotellaan seurakunnan toimesta kaivantoon. Tuhkauksen yhteydessä on tärkeä kertoa krematoriolle ja hautaustoimistolle millaiseen hautaustapaan päädytään, jotta valikoituu oikeanlainen uurna.

Toivakan muistolehdossa on yhteismuistomerkki. Muistomerkille saa tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä. Palaneet kynttilät ja kuihtuneet kukat saa kuka tahansa poistaa, ja niin tehdään viimeistään seurakunnan hoitotöiden yhteydessä. Ruukkukasveja, metallilyhtyjä tai muistoesineitä ei sallita ja seurakunnalla on oikeus poistaa niitä, jotta muistelupaikan yleisilme säilyy hillittynä.

Muualle haudattuja rakkaita voi muistella sille tarkoitetulla muistomerkillä, joka sijaitsee parkkipaikalta kirkon pääovelle kuljettaessa.

Muistolehdon hautapaikkamaksuun sisältyy nimilaatta, joka annetaan omaisille, mutta sen käyttö on vapaaehtoista. Omaiset kaiverruttavat nimilaattaan vainajan tiedot, ja seurakunta huolehtii laatan kiinnityksestä. Nimilaatan voimassaoloaika on 25 vuotta, jonka jälkeen omaiset voivat lunastaa sille uuden ajan tai luopua siitä.

Hautaustoimen tiedot ja hinnaston löydät seurakunnan kotisivuilta: toivakanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/hautojen-hoito-ja-hautapaikat

TUHKAN KÄTKEMINEN / SIROTTELU MUUALLE KUIN HAUTAUSMAALLE

Laki antaa mahdollisuuden tuhkan hautaamiseen ja sirotteluun myös muualle kuin seurakunnan hautausmaalle. Tuhkan voi haudata maahan tai sirotella vesistöön, riittää, että on maa- tai vesialueen omistajan kirjallinen lupa. Tällaiselle paikalle ei saa kuitenkaan muodostua haudan tunnusmerkistöä. Poikkeuksen tekee yksityinen hautausmaa, jolle on haettava lupa aluehallintovirastolta.