Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous 3/2022 (8.12.)

Torstain 8.12.2022 kirkkovaltuuston kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa: 


- Vuoden 2022 talousarvio on toteutunut odotettua paremmin ja budjetissa on pysytty. Kirkollisverotuloissa on pientä positiivista ylitystä ja puunmyyntituloa on saatu n. 39 000 euroa arvioitua enemmän. Tulopuolella kokonaisuudessa ollaan yli budjetin n. 42 000 euroa. Tilikauden tulos näyttäisi olevan suunnitelmasta poiketen ylijäämäinen.

- Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Talous- ja hallintojohtaja: 

Talousarvio vuodelle 2023 osoittaa alijäämää 73 546 euroa. Alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat lisääntyneet henkilöstökulut työmarkkinajärjestöjen palkkasopimuksista johtuen, Ukrainan sodasta johtuvista sähkö- ym. maksujen nousuista. Puunmyyntitulot paikkaavat alijäämää, joka ilman puunmyyntituloja olisi 55 000 euroa suurempi. Muutos näkyy taloussuunnitelma vuosien 2024 ja 2025 alijäämissä, joihin puunmyyntituloja ei ole budjetoitu. 

Seurakunnan onkin todettu täyttävän kriisiytyvän seurakunnan mittarit jo vuonna 2022 ja kirkkovaltuusto on pyytänyt vuonna 2022 tuomiokapitulia nimeämään liitosneuvotteluihin selvitysmiehen. 

Investointiosan talousarviossa on vuodelle 2023 varattu kirkon av-laitteiden uusimiseen, hautausmaiden aitojen maalaukseen ja seurakuntakodin LVI-järjestelmän uusimiseen. 

Kirkkoherran katsaus tulevaan vuoteen 2023: 

Toivakan seurakunnan viimeisin valtuuston hyväksymä strategiakausi päättyi vuonna 2021. Samaa strategiaa jatkettiin kuitenkin vuoteen 2022 lisäyksillä, jotka otettiin kirkon Ovet Auki -strategiasta.

Kirkkoneuvosto päätti syksyllä 2022, että seurakunta siirtyy kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien suosituksesta noudattamaan kirkon Ovet Auki -strategiaa. Samalla sovittiin, että strategiasta tehdään oma paikallinen sovellutus, joka päätetään uuden kirkkovaltuuston toimesta.

Toivakan seurakunta on pyytänyt Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta seurakuntaliitosselvitystä. Tietojen mukaan tämä selvitys aloitetaan viimeistään alkuvuodesta 2023. Mikäli selvitys sujuu aikataulussa, sekin antaa oman värinsä seurakunnan strategisiin linjauksiin. Joka tapauksessa kiristyvät resurssit tulee ottaa huomioon toiminnassa, koska ensi vuoden talousarvio on huolestuttavan alijäämäinen. 

Kirkon Ovet Auki -strategia, jota siis Toivakankin seurakunta toteuttaa, pohjautuu kuuden otsakkeen, ”ikkunan” alle:  
1) Ovet auki ulospäin.
2) Ovet auki kirkkoon ja kasvuun.
3) Ovet auki kaikille.
4) Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille.
5) Ovet auki uusille mahdollisuuksille.
6) Ovet auki tulevaisuuteen.

Näistä strategisista ikkunoista työalat ovat valinneet 2–4 toiminnallista tavoitetta. Nämä tavoitteet on mainittu kunkin ”ikkunan” yhteydessä. Tavoitteisiin pääsemiseksi työalat ovat päättäneet ainakin viisi sitovaa toimenpidettä. Lopuksi työalat ovat valinneet tavoitteilleen/toimenpiteilleen mittarit, joilla onnistumista voidaan mitata. 

Toimintasuunnitelmiin on lisätty kuvaus kirkon perustehtävästä sekä Ovet Auki -strategian sanoitus perustehtävästä että työalojen antama kuvaus liittymisestään kirkon perustehtävään.

***

Uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävässään tammikuussa 2023. Seurakunta huolehtii heidän perehdytyksestään ja tehtävään siunaamisestaan. Kiitämme seurakunnan vastuunkantajista. 

Toivakan kirkon kattomaalaukset täyttävät 50 vuotta vuoden päästä adventtina. Kattomaalausten kuvallinen symboliikka antaa runsaasti aihetta kristillisen sanoman pohdintaan ja viestintään. Juhlavuoden kunniaksi seurakunta uusii myös kirkkoesitteen sekä adressit, postikortit ja kirkolliset todistukset.   

Seurakunnan henkilöstö ja tehtävänkuvat pysynevät ennallaan. Henkilöstön koulutuksen ja työhyvinvointiin on varattu määrärahat. Työhyvinvointikyselyitä tullaan lisäksi tekemään entistä säännöllisemmin. 

Kiinteistöjen ylläpidon osalta edetään 10-vuotisvuotissuunnitelman mukaan. Seurakuntakodin LVV-remontti toteutetaan lämmityskauden jälkeen. Hautausmaiden aidat pintakäsitellään ja metsähautausmaalle rakennetaan uusi portti. Kirkon äänentoisto- ja striimausjärjestelmää parannetaan.

- Seurakuntakodin LVI-remontin tekijäksi valittiin LVI-palvelu Mainio Oy. Remonttiin haetaan avustusta Kirkkohallitukselta. 

- Koko pöytäkirjan löydät täältä.

19.12.2022 20.27