Uutislistaukseen

Seurakuntien liitosselvitys etenee

Toivakan seurakunta on mukana selvityksessä, jossa kartoitetaan Jyvässeudun seurakuntien valmiuksia rakennemuutoksiin. Selvityksen loppuraportti valmistuu tammikuussa 2024.

Raportin perusteella selvitysmies ehdottaa toimenpiteitä mm. seurakuntaliitoksien osalta. Sekin on mahdollista, että selvityksessä esitetään seurakuntayhtymämallia, jossa seurakunnat säilyvät itsenäisinä mutta niiden kiinteistö- ja taloushallinto yhdistetään.   

Selvityksessä mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten seurakunnat. Selvityksen taustalla ovat pienten seurakuntien taloudelliset haasteet, joiden seurauksena niiden itsenäinen toiminta on vaikeutunut.       

Liitosselvityksen aikana seurakuntien edustajat kokoontuvat yhteispalavereihin. Ensimmäisten kokoontumisten perusteella vaikuttaa siltä, että työntekijät suhtautuvat rakennemuutoksiin kaikkein myönteisimmin. Osa seurakuntien luottamushenkilöistä vastustaa lähtökohtaisesti liitosta. Tämänhetkisen keskusteluilmapiirin valossa ei ole todennäköistä, että selvitys johtaisi kaikkien seurakuntien liitokseen.

Toivakan seurakunta suhtautuu liitokseen realistisena vaihtoehtona. Rohkaisevana esimerkkinä toimii Korpilahden seurakunta, joka liittyi Jyväskylään 2009. Työntekijät kävivät paikanpäällä kuuntelemassa korpilahtelaisten kokemuksia ja ne olivat hyvin myönteisiä. Liitoksen myötä pienen seurakunnan voimavarat kasvoivat, työntekijöiden hyvinvointi lisääntyi uusien kollegojen johdosta, kirkkoa korjattiin ja uusi seurakuntakoti rakennettiin. Vaikka Korpilahti liittyi suurempaan yksikköön, sen omaleimaisuus on säilynyt. Paikallisidentiteetti rakentuu yhä oman lähikirkon ympärille. 

Muutokseen liittyy aina pelkoja, ymmärrettäviäkin. Näitä on kuunneltava. Yhtä aikaa on kuitenkin tärkeä muistaa, että seurakunnan perustehtävä pysyy samana. Samana pysyvät myös paikkakuntien ihmiset ja kirkot, olipa seurakunnan rakenne mikä tahansa. Liitoksien vaikusta tuskin riviseurakuntalainen edes huomaa. Olennaisin kysymys on: Millä tavoin varmistamme sen, että seurakuntaelämä jatkuu elinvoimaisena paikkakunnallamme? 

Seurakuntien liitosselvityksen tuloksia odotellaan rauhassa. Samalla toivakkalaisten on hyvä valmistautua siihen, että muutoksia saattaa seurata nopeallakin aikajänteellä. Liitokset astuvat voimaan aikaisintaan vuoden 2025 alussa. Siihen mennessä kirkkovaltuusto on joko siunannut liitoksen tai linjannut seurakunnan tahdon pysyä itsenäisenä. Jos liitoksia Toivakan osalta tulee, suuntana on Jyväskylä, tarkemmin Kuokkalan ja Vaajakosken lähikirkkoalueet.  

Toivakan seurakunnassa järjestetään piispantarkastus 15.-17.9.2023. Sen yhteydessä on luontevaa käsitellä seurakuntaliitoksen herättämiä tunteita, haasteita ja mahdollisuuksia. On ensiarvoisen tärkeää, että seurakuntalaiset ottavat osaa kaikkeen siihen, joka koskee seurakunnan tulevaisuutta. Siksi kannustan jäseniämme osallisuuteen ja aktiivisuuteen sekä avoimeen vuorovaikutukseen.

Panu Partanen
kirkkoherra
Toivakka

9.6.2023 11.43