Uutislistaukseen

Tuomiokapituli puoltaa Jyväskylän, Joutsan, Toivakan, Petäjäveden ja Hankasalmen seurakuntaliitosta

Tuomiokapituli puoltaa Jyväskylän, Joutsan, Toivakan, Petäjäveden ja Hankasalmen seurakuntaliitosta
 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antoi tänään istunnossaan kirkkohallitukselle lausunnon seurakuntajaon muuttamisesta Jyväskylän, Joutsan, Toivakan, Petäjäveden ja Hankasalmen seurakuntien osalta 1.1.2025 lukien. Tuomiokapituli teki seurakuntajaon uudistamisesta aloitteen 14.2.2024, minkä jälkeen seurakunnat antoivat omat lausuntonsa asiasta.

Lausuntonaan tuomiokapituli totesi, että sen näkemyksen mukaan seurakuntajaon uudistaminen on välttämätöntä Joutsan, Toivakan, Petäjäveden ja Hankasalmen toimintakyvyn turvaamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Tuomiokapituli pyytää kirkkohallitusta päättämään seurakuntajaon uudistamisesta tuomiokapitulin 14.2.2024 tekemän aloitteen mukaisesti siten, että Joutsan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen seurakunnat lakkautetaan 31.12.2024 ja liitetään Jyväskylän seurakuntaan 1.1.2025 lukien. Laajenevan seurakunnan alueen muodostaisivat Jyväskylän kaupungin sekä Joutsan, Luhangan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen kuntien alueet. Seurakunnan nimenä olisi Jyväskylän seurakunta.

Kirkkohallituksen täysistunto käsittelee asiaa 4.–5.6.2024.

Lisätiedot: lakimiesasessori Tuomas Hemminki, tuomas.hemminki@evl.fi, puh. 050 338 2570

Liitteenä pöytäkirjanote asiasta.

23.4.2024 14.37