Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 2/2024 (21.3.)

Toivakan seurakunnan kirkkoneuvoston 2/2024 oleelliset päätökset seuraavassa: 
 

 • Kirkkoneuvosto antoi myönteisen lausunnon seurakuntaliitoksesta Jyväskylän seurakunnan kanssa. Kirkkovaltuusto päättää asiasta kokouksessaan 11.4. Seurakuntien lausuntojen jälkeen tuomiokapituli tekee omansa ja pyytää Kirkkohallitusta tekemään asiasta päätöksen kesäkuussa 2024.
   
 • Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on 24 000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä selittyy oletettu paremmilla kirkollisverotuloilla ja puunmyynnillä. Asia menee vielä kirkkovaltuuston päätettäväksi.
   
 • Toivakan seurakunta täyttää kriisiytyvän seurakunnan mittareista kaksi: alle 2000 jäsentä ja ilman kertaluonteisia eriä seurakunnan tilinpäätös painuisi miinukselle. Kolmas tuleva mittari on veroprosentti, joka ei saisi olla jatkossa 1,95 tai sen yli. Toivakan seurakunnan veroprosentti on tällä hetkellä 1,95.
   
 • Merkittiin tiedoksi piispantarkastuksen myönteinen loppulausunto ja annettiin se kirkkoherralle toimeenpantavaksi tarpeellisin osin.
   

Kirkkoneuvoston 2/2024 pöytäkirjatilinpäätös, tuomiokapitulin aloite ja piispantarkastuksen loppulausunto.

Kaikki hallinnon pöytäkirjat täältä.

24.3.2024 16.43